Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vejledning til dokumentation ved færdigmelding

Gældende for nye enfamiliehuse, sommerhuse og tilbygninger dertil.

Vejledningen gælder for sager som omhandler ukompliceret byggeri.

Vejledningen bør ikke bruges som en udtømmende liste. Aalborg Kommune
forbeholder sig som bygningsmyndigheden retten til at bede om supplerende
dokumentationsmateriale, hvis det vurderes, at det fremsendte ikke er tilstrækkeligt.

Det er altid ejerens ansvar, at en bygning overholder relevante tekniske krav i
bygningsreglementet.

Print alle punkter

Del indhold