Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vejledning til den fyldestgørende byggeansøgning

En ansøgning om opførelse af et nyt enfamiliehus, kan som udgangspunkt betragtes som fyldestgørende, når der er redegjort for nedenstående punkter. Dog kan det i enkelte sager være nødvendigt at redegøre for flere forhold, fx terrænforhold.
Print alle punkter

 

Hvis du er i tvivl om, hvilke krav der gælder, kan du læse mere i Bygningsreglementet (BR18) (åbner i nyt vindue)

Vær opmærksom på, at byggearbejdet godt kan være omfattet af yderligere krav fx hvis der etableres en elevator.

Del indhold