Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kolonihavehus

Hvis du ønsker at bygge et kolonihavehus, hvor der er en haveforening, skal du sende ansøgningen til haveforeningen. Hvis din grund ligger i landzone skal du ansøges om landzonetilladelse.

Kolonihavehuse er omfattet af Bygningsreglementets bestemmelser. Byggeriet  skal overholde evt. lokalplan, byplanvedtægt, tinglyst deklaration og vedtægeter i kolonihaveforeningen.

Hvis du ønsker at bygge i en kolonihaveforening, skal du sende ansøgning til haveforeningen.

Hvis din grund ligger i landzone, skal du søges om landzonetilladelse.

Bygningsreglementets bestemmelser om aftrækssystem og vand- og afløbsinstallationer gælder. VVS-arbejde må kun udføres af en autoriseret installatør.

Der skal tages hensyn til brandspredning mellem husene, og det anefales at der er 5 meter mellem husene.

Kommunalt ejede kolonihaveområder

Hvis din grund ikke er omfattet af en haveforenings vedtægter, så gælder bygningsreglementets bestemmelser.

Del indhold