Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kolonihavehus

Skal du bygge kolonihavehus i en haveforening, skal du sende ansøgning direkte til haveforeningen. Hvis din grund ligger i landzone, skal du ansøges om landzonetilladelse hos kommunen.

Kolonihavehuse er omfattet af Bygningsreglementets bestemmelser. Byggeriet  skal overholde lokalplan, byplanvedtægt, tinglyst deklaration og vedtægter i kolonihaveforeningen.

Bygningsreglementets bestemmelser om aftrækssystem og vand- og afløbsinstallationer gælder. VVS-arbejde må kun udføres af en autoriseret installatør.

Der skal tages hensyn til brandspredning mellem husene, og det anefales at der er 5 meter mellem husene.

Hvis din grund ikke er omfattet af en haveforenings vedtægter, så gælder bygningsreglementets bestemmelser.

Del indhold