Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Erhverv i egen bolig

Liberalt erhverv i egen bolig er tilladt, når erhvervet udøves af beboerne i huset. Ejendommens og kvarterets præg af boligområde skal bevares.

Du kan ændre en del af dit hus til liberalt erhverv uden byggetilladelse. 

Det er muligt når følgende betingelser er opfyldt:

  • Erhvervet kan kun etableres i boligarealet og dermed ikke i garage eller lignende.
  • Erhvervet skal drives af den, der bor i boligen. Der må ikke være ansatte i virksomheden.
  • Typen af erhverv, der kan etableres, er liberale erhverv. Liberale erhvervs kan kendetegnes ved, at der ikke produceres eller sælges produkter, men udelukkende ydelser. Der kan nævnes ejendoms-, advokat-, revisor- og arkitektvirksomhed samt frisørsaloner og klinikker til terapi. Privat børnepasning anses som liberalt erhverv op til 5 børn. Privat børnepasning af 6 børn eller derover anses som en institution, og en del af boligen skal i så fald godkendes som institution efter byggeloven. Dette er ikke altid muligt.
  • Ingen gener for omkringboende.
  • Der må ikke ændres på ejendommens eller områdets karakter af beboelse.
  • Diskret skiltning og kun efter tilladelse fra kommunen.
  • Der er mulighed for parkering på egen grund.
  • Virksomheden skal være i overensstemmelse med den gældende lokalplan for området eller kommuneplansrammer.
  • Der må ikke være nogen form for udendørsoplag.
  • Der må ikke ske varetransport til og fra ejendommen.
Del indhold