Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Erhverv i egen bolig

Liberalt erhverv i egen bolig er tilladt, når erhvervet udøves af beboerne i huset. Ejendommens og kvarterets præg af boligområde skal bevares.

Du kan ændre en del af dit hus til liberalt erhverv uden byggetilladelse. 

Det er muligt når følgende betingelser er opfyldt:

  • Erhvervet skal drives af den, der bor i boligen. Der må ikke være ansatte i virksomheden.
  • Typen af erhverv, der kan etableres, er liberale erhverv. Det vil sige  ejendoms-, advokat-, revisor-, og arkitektvirksomhed, frisør, privat børnepasning med pasning af op til 5 børn. (dagpleje)
  • Ingen gener for omkringboende.
  • Der må ikke ændres på ejendommens eller områdets karakter af beboelse.
  • Diskret skiltning og kun efter tilladelse fra kommunen.
  • Der er mulighed for parkering på egen grund
  • Virksomheden skal være i overensstemmelse med den gældende lokalplan for området eller kommuneplansrammer.
  • Der må ikke være nogen form for udendørsoplag.
  • Der må ikke ske varetransport til og fra ejendommen.

 

Del indhold