Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Byggeri i landzone

Du skal ansøge om landzonetilladelse til udstykning, ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse, hvis din ejendom ligger i landzone.
Print alle punkter

Del indhold