Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sagsbehandlingstid

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er 8 uger fra ansøgningsmaterialet er fyldestgørende.

Priser

Tilfredshedsundersøgelse2015