Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Nyhedsmail

Tilmeld dig nyhedsmail med lovpligtige annoncer


PostnummerAdresseAnvendelseTypeEvt. frist
Hele kommunenHele kommunenForslag til spildevandsplan 2021-2032Forslag til ændring af spildevandsplan12-04-2021
9000 AalborgKastetvejEkspropriation vedr. etablering af bustráce til Plusbus projektetÅstedsforretning
9000 AalborgSønderbroskolen, Sjællandsgade 2Privat udpumpninsanlæg til dræning af boldbanerTilladelse06-04-2021
9000 AalborgVester Fælledvej 3Nedrivning af enfamiliehusNedrivningsanmeldelse af bevaringsværdig bygning31-03-2021
9000 AalborgGravenstenvej 29Tilbygning til bolig, garage og cykelrumDispensation17-03-2021
9000 AalborgØstre Havn, Ø-gadekvarteretBoliger og erhvervLokalplanSe annonce
9000 AalborgHjulmagervej, KærbyØsterå TracéLokalplanSe annonce
9000 AalborgSamsøgade og Karnersvej, VejgårdBoligerForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annonce
9000 AalborgØsterport, AalborgBlandet bolig og erhvervsområdeFordebatSe annonce
9000 AalborgBundgårdsvej, HasserisBoligerForslag til lokalplan og miljøvurderingSe annonce
9220 Aalborg ØstHornevej 6terrænregulering og delvis ændring til boldbanerTilladelse26-03-2021
9220 Aalborg ØstMatr. nr. 2ce Uttrup, Aalborg jordeRørlægning af privat vandløbVVM-screeningsafgørelse22-03-2021
9240 NibeGrydstedvej 61ForannonceringRevurdering af miljøgodkendelse22-03-2021
9240 NibeKølby VandværkOverholdelse af vandkvalitetskravet for pesticid og påbud om forbedring af vandkvalitetenDispensation30-03-2021
9240 NibeBrovej Sebbersundprojektforslag til flytbar flydebro Halkær BredningProjektforslag22-03-2021
9240 NibeKammerherrevej 10tilladelse til vandindvinding til husdyrbrug samt afgørelse om ikke VVM-pligtAfgørelse18-03-2021
9240 NibeLangmølledalvej 1 9240 NibeNedrivning af bevaringsvædigt byggeriNedrivningsanmeldelse af bevaringsværdig bygning18-03-2021
9240 NibeØrnhøjvej 1, 9240 NibeAfgørelse om nedrivning af bevaringsværdigt byggeriNedrivningsanmeldelse af bevaringsværdig bygning17-03-2021
9240 NibeKøllestrupvej 3genopførelse af bolig efter brandTilladelse15-03-2021
9240 NibeDjørupvej 6, 9240 NibeNedrivning af bevaringsværdige bygningerNedrivningsanmeldelse af bevaringsværdig bygning10-03-2021
9240 NibeDjørupvej 16, 9240 NibeNedrivning af bevaringsværdig bebyggelseNedrivningsanmeldelse af bevaringsværdig bygning10-03-2021
9260 GistrupGunderupvej 141Landzonetilladelse til etablering af støjvoldTilladelse26-03-2021
9260 GistrupAladdinvej 21F, 9260Kombineret garage, udhus og overdækket terrasse på 73 m²Tilladelse17-03-2021
9260 GistrupNøvlingvejEkspropriation til cykelsti mellem Nøvling og GistrupÅstedsforretning
9270 KlarupRomdrupByudviklingFordebatSe annonce
9270 KlarupKlarup skole, KlarupInstitutionLokalplanSe annonce
9280 StorvordeAagade 80Opførelse af garage/udhus på 61 m²Tilladelse23-03-2021
9293 KongerslevLindenborgvej 20, 9293 KongerslevLovliggørelse af ændret anvendelse i Byg 2 (gildesal) og byg 3 (lejlighed), tagterrasse på byg 1 og opført sekundær byggeri, byg 4,5,6,7 og 8, samlet 268 m²Tilladelse31-03-2021
9293 KongerslevSvanholmsmindevej 10Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus på 198 m²Tilladelse30-03-2021
9310 VodskovGravsholtvej 26 9310 VodskovAnsøgning om nedrivning af bevaringsværdig landbrugsbygningNedrivningsanmeldelse af bevaringsværdig bygning01-04-2021
9310 VodskovGraverhusvej 5, 9310 VodskovLandzonetilladelse til midlertidig etablering af 1500 m² oplags- og arbejdsplads i forbindelse med større anlægsarbejde (separatkloakering) i perioden april 2021 til december 2021Tilladelse29-03-2021
9310 VodskovRærup Strand matr.nr. 7000c Fjordengene, HammerOffentliggørelse af kystbeskyttelsesprojektOffentliggørelse af ansøgning26-03-2021
9310 VodskovHeden 22Landzonetilladelse til placering af læskur til heste på 49,8 m²Tilladelse24-03-2021
9310 VodskovMøgelmosevej 11, 9310 VodskovLandzonetilladelse til opførelse af 65 m² bygning til garage og udhus, samt 65 m² kælderTilladelse22-03-2021
9310 VodskovVodskov Enge 26regnvandsbassinTilladelse16-03-2021
9310 VodskovMøgelmosevej 11, 9310 VodskovLandzonetilladelse til etablering af kvist på 38 m² samt ændret anvendelse af 48 m² erhverv til beboelseTilladelse12-03-2021
9310 VodskovKjellingbrovej, Randers Tegl A/SMidlertidig grundvandssænkning ifm. indvinding af råstofferTilladelse11-03-2021
9310 VodskovHalsvej 70 - 74 - I/S Reno-NordEtablering af et privat rørlagt vandløb til afledning af overfladevand fra uudnyttede arealer på deponiet i RærupOffentliggørelse af ansøgning10-03-2021
9370 HalsKrabbesbrovejEtablering af minivådområde med pumpeTilladelse31-03-2021
9370 HalsLille Fjordgade 5ANedrivning af bygningerne på matriklenNedrivningsanmeldelse af bevaringsværdig bygning18-03-2021
9370 HalsNørrehave, UlstedFriplejehjemKommuneplantillæg og lokalplanSe annonce
9380 VestbjergValmuevej 2Dispensation fra NBL § 18 til tilbygning til enfamiliehus på 56 m²Tilladelse02-04-2021
9380 VestbjergTingvej, VestbjergBoligerForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering09-03-2021
9400 NørresundbyVikingevej 44hegning og ny vandbeholderDispensation19-03-2021
9400 NørresundbyLoftbrovej, Nørre UttrupErhvervLokalplanSe annonce
9430 VadumEgestedvej 10, 9430 VadumLandzonetilladelse til 42 m² opvarmet garage, 48 m² carport, 8,4 m² skur, 21,2 m² overdækning, samlet 120 m² (BYG10), + ændret anvendelse af resterende 18 m² udhus til beboelse (BYG9)Tilladelse19-03-2021