Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Akuttilbud Aalborg

Akuttilbuddet har et formål om at forebygge indlæggelser af borgere med somatisk sygdom over 18 år

Akuttilbud Aalborg har døgnåbent.

Akuttilbud Aalborg yder sygepleje døgnet rundt, hvilket dækker udredning, behandling og rehabilitering.

Tilbuddet har 23 akutpladser til patienter fra eget hjem samt patienter fra hospitalet.

Adressen er:

Akuttilbud Aalborg
Annebergvej 73 stuen
9000 Aalborg

Medarbejderne er sygeplejersker og social– og sundhedsassistenter. Alle er uddannet indenfor akut sygepleje. Dette i samarbejde med Regionens Præhospitale Virksomhed. Der er altid sygeplejersker på vagt.

Akutpladser

Målgruppen er patienter med somatisk sygdom uden behov for indlæggelse. Patienter hvor der er behov for observation, pleje, behandling eller sparring.

Det kan være lægehenviste patienter:

  • med akut opstået eller forværret kendt sygdom
  • som efter hospitalsophold fortsat har komplekse pleje- og/eller behandlingsbehov, der kræver særlige sygeplejefaglige kompetencer

Det er din praktiserende læge eller lægen på hospitalet, som henviser dig telefonisk til en akutplads. 

Del indhold