Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Søg om hjælp i hverdagen - hjemmehjælp, madservice eller sygepleje.

Søg om hjælp i hverdagen til det, du i en periode eller varigt ikke selv kan klare. Du kan søge om hjælp til personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp, madservice eller sygepleje.