Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Akuttilbud Aalborg

Akuttilbud har et formål om at forebygge indlæggelser af borgere med somatisk sygdom over 18 år.

Akuttilbud Aalborg yder sygepleje døgnet rundt, hvilket dækker udredning, behandling og rehabilitering.
Tilbuddet omfatter 10 akutpladser til patienter fra eget hjem og 13 akutpladser til patienter fra hospitalet.

Akuttilbud Aalborg ligger i forbindelse med Plejehjemmet Vestergaarden.

Adresse:

Akuttilbud Aalborg
Annebergvej 73 st.
9000 Aalborg

Medarbejderne er social– og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Alle er uddannet indenfor akut sygepleje. Dette i samarbejde med Regionens Præhospitale Virksomhed. Der er altid sygeplejersker på vagt.

Akuttilbud Aalborg har døgnåbent.

Akutpladser

Målgruppen er patienter med somatisk sygdom uden behov for indlæggelse. Patienter hvor der er behov for observation, pleje, behandling eller sparring.

Det kan være lægehenviste patienter:

  • Med akut opstået eller forværret kendt sygdom.
  • Som efter hospitalsophold fortsat har komplekse pleje- og/eller behandlingsbehov, der kræver særlige sygeplejefaglige kompetencer.

Det er din praktiserende læge eller lægen på hospitalet, som henviser dig telefonisk til en akutplads. 

Del indhold