Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Søg om madservice med eller uden udbringning

Kommunal madservice er et tilbud til dig, som ikke selv kan lave mad på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Du kan både søge om mad, der leveres på din bopæl eller mad, du kan spise på et aktivitetscenter.

Det er kommunen, der vurderer, om du er berettiget til at modtage madservice.

For at være berettiget er det en forudsætning, at du ikke selv kan udføre opgaven på grund af varigt eller midlertidigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Kommunen foretager en konkret vurdering af din samlede situation og revurderer hjælpen løbende, så den altid er tilpasset dine behov.

Ring 9982 5000 eller skriv til kontaktcentret@aalborg.dk for at søge om bevilling af madservice i Aalborg kommune.

Print alle punkter

Del indhold

Kvalitetsstandard madservice

Kvalitetsstandard 2022 Madservice Ikon