Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Praktisk hjælp

Praktisk hjælp er et tilbud til dig, der grundet fysiske eller psykiske vanskeligheder har behov for hjælp til rengøring, tøjvask eller indkøb.

Hvornår tilbydes praktisk hjælp?

Personlig og praktisk hjælp gives oftest i dag- og aftentimerne. Du har også ret til hjælp på andre tider af døgnet, hvis der er behov. Hjælpen er ikke aldersbestemt, men behovsbestemt.  

Hvem tilbyder praktisk hjælp? 

Tryghedstjek   

Modtager du hjælp fra Hjemmepleje Aalborg eller Træningsenheden, tilbydes du et gratis Tryghedstjek fra en af kommunens Tryghedsambassadører. 

Dette tjek tilbydes for at øge din opmærksomhed på brandforebyggelse og sikkerhed i hjemmet. Dermed skabes der en tryg og sikker dagligdag for dig. 

Læs mere om tryghedstjek her 

Print alle punkter

Hvem kan få hjemmehjælp?

Hvordan får jeg hjemmehjælp?

Hvis du vil klage

Del indhold