Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Personlig hjælp og pleje

Personlig pleje er et tilbud til dig, der på grund af fysiske eller psykiske vanskeligheder har behov for eksempelvis hjælp til personlig hygiejne, hjælp til at komme i og op af seng, hjælp til at få tøj på og hjælp til at spise.

Personlig og praktisk hjælp gives mest i dag- og aftentimerne, men har man behov for hjælp på andre tidspunkter af døgnet, har man også ret til det. Hjælpen er ikke aldersbestemt, men behovsbestemt. 

Hvem tilbyder personlig hjælp og pleje

Hjemmepleje Aalborg

Godkendte leverandører af personlig hjælp og pleje

Frit valg af leverandør

Uanset om du får hjemmehjælp til praktiske opgaver eller hjælp til personlig pleje, har du mulighed for selv at vælge hvem af de godkendte leverandører, der skal levere hjemmehjælpen. Kommunen skal oplyse dig om, hvilke leverandører du kan vælge imellem. Kommunen udleverer materiale, hvor du kan læse om, hvad den enkelte leverandør kan tilbyde.

Har du et specifikt ønske om, hvem der skal stå for din hjemmehjælp, kan du søge om at få personen godkendt af kommunen. Personen skal opfylde kommunens krav til uddannelse m.m.

Endelig kan du, hvis kommunen ikke kan yde den hjælp, du er blevet tilkendt, efter aftale med kommunen ansætte en privat hjælp og få tilskud til lønnen. Får du mere end 20 timers hjælp om ugen, har du også mulighed for at ansætte din egen hjælp og få tilskud. Kravet er, at du skal have en betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Den person, du vælger, skal opfylde kommunens krav til uddannelse m.m. 

Fleksibel hjemmehjælp

Fleksibel hjemmehjælp betyder, at du har ret til at bytte ydelser inden for bestemte rammer. Hvis du modtager personlig pleje og praktisk hjælp, har du mulighed for at vælge en helt eller delvis anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om.

Du kan for eksempel vælge at bytte støvsugningen med en gåtur eller andre ydelser, du aktuelt har behov for, hvis det kan holdes inden for samme tidsramme. Reglen er, at du skal være tildelt begge ydelsesformer – praktisk hjælp og personlig pleje for at kunne bytte mellem dem. Hvis du kun er tildelt en af ydelsesformerne, fx praktisk hjælp, kan du ikke bytte til en ydelse, der hører under personlig pleje eller omvendt. Du kan til gengæld bytte til andre former for praktisk hjælp.

Erstatningshjælp

Kommunen skal sørge for, at hjælpen leveres inden for en rimelig frist, hvis den oprindelige aftale ikke kan overholdes. Kommunen beslutter, hvad der er en rimelig frist.

Frit leverandørvalg i Aalborg Kommune
Når du får hjælp til rengøring og/eller tøjvask, vælger du selv, hvilket firma du vil have hjælpen fra. Du kan vælge imellem Aalborg kommunes Rengøringsenhed eller et af de private firmaer, som Aalborg Kommune har godkendt.

Under visitators besøg får du en grundig information om dine muligheder samt hvilke firmaer, der kan levere hjælpen.
Indhold hentet fra borger.dk

Tryghedstjek

Modtager du hjælp fra Hjemmepleje Aalborg eller Rengøringsenheden tilbydes du i efteråret 2015 et gratis Tryghedstjek fra en af kommunens Tryghedsambassadører.

Tryghedstjekket tilbydes for at øge din opmærksomhed på brandforebyggelse og sikkerhed i hjemmet, og dermed skabe en endnu tryggere og mere sikker dagligdag for dig.

Læs mere om tilbuddet her 

Del indhold