Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom efter servicelovens § 118

Plejevederlag efter Servicelovens § 119