Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Midlertidige pladser og selvindskrivningspladser

På Anneshave tilbyder Aalborg Kommune 45 midlertidige pladser og 3 selvindskrivningspladser, der bruges, hvis en borger har behov for midlertidig pleje eller akut aflastning.

2018 029450 12 Tegninger Annesn Snit Og Facade 18599255 1 1 1 Facade Sort Hvid

Formål med et midlertidigt ophold

På Anneshave modtager vi borgere til midlertidig pleje og aflastning via kommunens boligkoordinatorer og udskrivningsenheden på sygehuset alle ugens hverdage.

Formålet med et midlertidigt ophold kan f.eks. være:

 • at forebygge unødig indlæggelse på sygehus
 • at få afklaret bolig- og/eller plejebehov efter indlæggelse og sygdom
 • at imødekomme behov for en kort aflastningsperiode

Hvad tilbyder vi?

På Anneshave får borgerne omsorg, hjælp til personlig pleje og støtte i forhold til ernæring, sygepleje, behandling, medicinering og mobilisering, herunder ADL-træning (almindelig daglig livsførelse).

Under opholdet arbejder vi målrettet på at koordinere og etablere en lang række indsatser. Som eksempler kan nævnes:

 • vejledning i forhold til ny bolig eller plejebolig
 • ind- og udflytning fra hidtidig bolig til ny bolig eller plejebolig
 • opfølgning og status i samarbejde med egen læge eller sygehuslæge
 • optimering af hjemmeplejeindsatsen efter udskrivning fra sygehuset
 • opstart på madservice
 • rehabiliteringsindsats
 • opstart af værgemålssag
 • indsats fra pårørende

Selvindskrivningspladser

Vi råder over tre selvindskrivningspladser, som giver borgerne mulighed for at rette henvendelse og indskrive sig selv eller en pårørende, hvis der pludseligt opstår et behov for øget hjælp – for eksempel i forbindelse med indlæggelse af ægtefælle, efter en lungebetændelse eller lignende. 

Varigheden af opholdet afhænger af behovet - dog maximalt 14 dage.

For at høre mere om muligheden for at få en selvindskrivningsplads, skal du kontakte Anneshave på telefon 9931 6537.

Rammerne på Anneshave

Anneshave rummer ialt 48 et-rums lejligheder fordelt på 4 boenheder med 12 boliger i hver enhed. I tilknytning til hver boenhed er der en opholdsstue og et åbent fælles caféområde på hver etage.

Boligerne er møbleret og indrettet med fokus på hjemlighed og selvhjulpenhed samt gode arbejdsforhold for de ansatte. Alle boliger er forsynet med forskellige velfærdsteknologier, så som loftslift samt toilet og vask med hæve-sænke funktion.

Kongstanken bag Anneshave er, at det skal være ”et helende byggeri”, hvilket farvevalg, interiør og opbygning tager udgangspunkt i.

Pris

Et ophold på Anneshave koster 102 kr. pr. døgn. Vi opkræver derudover 476 kr. for vask for hele opholdet.

Del indhold

Anneshave
Annebergvej 173
9000 Aalborg
Tlf. 9931 6537