Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Madservice

Hvis du ikke selv er i stand til at lave mad, kan du søge om madservice.

Ældre- og Handicapforvaltningen har godkendt nedenstående leverandører af madservice. Læs mere om leverandørerne på deres hjemmesider.

Hvem tilbyder madservice? 

Virksomhed

Godkendelsesdistrikt

Ydelse

Telefon

Madservice Aalborg

Hele kommunen

Varm udbragt mad, kølemad og mad uden udbringning

9931 5500

Cafeerne, Ældreafdelingen

Hele kommunen

Mad uden udbringning

9931 5500

Dronninglund Hotel

Nord Varm udbragt mad og kølemad 9884 1533

Det Danske Madhus

Hele kommunen Kølemad, udbragt

7070 2646

Caféen Liselund Friplejeboliger

Nord Mad uden udbringning

9829 3400

Sønderup Landkøkken

Hele kommunen Varm udbragt mad og kølemad

9865 3294

Del indhold