Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hjemmehjælp - personlig pleje eller praktisk hjælp

Søg om hjemmehjælp, hvis du har brug for hjælp til personlig pleje eller praktiske opgaver i hjemmet som rengøring og tøjvask.

Du kan få hjælp til de opgaver, som du i en periode eller varigt ikke selv kan klare.

Vi har fokus på aktiv hjælp frem for passiv hjælp. Det betyder, at du selv deltager i gøremålene så vidt muligt, så du på sigt kan blive mere selvhjulpen og/eller bevare de færdigheder du har.

Dette giver dig større mulighed for selvbestemmelse i eget liv, og derved større livskvalitet.

Print alle punkter

Hvem tilbyder hjemmehjælp?

Der er frit valg blandt de leverandører, Aalborg Kommune har godkendt.

Nedenfor kan du se hvilke leverandører, der er godkendt til at levere personlig hjælp og pleje samt praktisk hjælp.

Læs flere informationer om leverandørerne på deres hjemmesider.

Print alle punkter

 

Del indhold

Kvalitetsstandarder hjemmehjælp

Kvalitetsstandard personlig hjælp og pleje

Kvalitetsstandard praktisk hjælp

Bliv frivillig i Ældre og Sundhed

Kontakt Karin Boye Nielsen på telefon 2520 5300