Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hjælpemidler

På denne side kan du læse informationer om hjælpemidler.
Print alle punkter

Hvem kan søge om hjælpemidler?

Hvordan søger jeg om hjælpemidler?

Ansøg om kropsbårne hjælpemidler

Ansøg om ortopædisk fodtøj

Tilskud til høreapparat

Genansøgning af hjælpemiddel

Ansøg om forbrugsgoder

Ansøg om nødvendige boligændringer

Fritvalgsordning

Hjælpemidler, som ikke skal leveres tilbage

Hvis du vil klage

Del indhold