Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er din mulighed for at ansætte dine egne medarbejdere og hjælpere.

Servicelovens § 96 tilbyder Borgerstyret Personlig Assistance (BPA).

BPA er et tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse. Dette tilskud er til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk- eller psykisk funktionsevne. Det vil sige borgere, der har et behov for denne særlige støtte.

Print alle punkter

Hvem kan få borgerstyret personlig assistance?

Hvordan søger jeg om BPA?

Hvordan udbetales tilskuddet?

Hvornår skal jeg aflægge regnskab?

Del indhold

Voksenafdelingens Visitation (BPA)

Myndighedshuset
Lindholm Brygge 31
9400 Nørresundby

Telefon: 9931 3281

Skriv sikkert til Voksenafdelingens Visitation (BPA)

 

Åbningstider:

Mandag 8-15
Tirsdag 8-15
Onsdag 8-15
Torsdag 8-17 
Fredag  8-15