Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er din mulighed for at ansætte dine egne medarbejdere og hjælpere.

Servicelovens § 96 tilbyder borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte.

Hent brugerhåndbog for BPA

Del indhold