Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ansøg om hjælpemidler til at lette din hverdag

Hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap, som kan afhjælpes med et hjælpemiddel, kan du søge kommunen om hjælp.
Print alle punkter

Hvem kan søge om hjælpemidler?

Hvordan søger jeg om hjælpemidler?

Ansøg om kropsbårne hjælpemidler

Ansøg om ortopædisk fodtøj

Tilskud til høreapparat

Ansøg om briller, kontaktlinser og lignende

Genansøgning af hjælpemiddel

Ansøg om forbrugsgoder

Del indhold