Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Klagevejledning

Du kan klage over omfanget af den hjælp, du er blevet tildelt.

Hvornår kan jeg klage?

Du kan eksempelvis klage i forhold til omfanget af den hjælp, du er blevet tildelt i forbindelse med: 

  • Personlig pleje
  • Praktisk hjælp såsom rengøring og tøjvask
  • Madservice
  • Afløsning og aflastning (§ 83 og § 84 i Lov om Social Service).

Hvordan klager jeg?

Din klage skal indgives inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen om din bevilling.

Send klagen til Kontaktcentret. De vurderer din sag igen. Hvis den fornyede vurdering fører til en anden afgørelse, får du brev med den nye afgørelse.

Hvis den fornyede vurdering ikke fører til en anden afgørelse, sender vi inden 4 uger klagen og sagens øvrige akter videre til Ankestyrelsen. Når de har behandlet din sag, hører du fra dem. 

Ring 9982 5000 eller skriv til kontaktcentret@aalborg.dk

Hvordan klager jeg over hjælpens udførelse?

Vil du klage over udførelsen af hjælpen eller madleverancen, skal du kontakte leverandøren. Din leverandørs kontaktoplysninger fremgår af din bevilling.

Du kan også kontakte Den Åbne Linie. Det sker via Kontaktcentret på 9982 5000. Her hjælper brugervejlederen dig med at klage.

Svarfrister

Aalborg Kommune har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet en afgørelse på ansøgninger efter serviceloven.

Se de gældende svarfrister på denne side.

Del indhold