Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Brugerindflydelse

Hvis du bruger kommunens tilbud, skal du i videst muligt omfang have indflydelse på, hvordan vi udformer tilbuddene. Du har en række muligheder for at gøre din indflydelse gældende - til gavn for både dig og andre.

Overblik over dine muligheder for indflydelse

Print alle punkter

Del indhold