Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lions Parken, demensplejehjem

Lions Parken ligger på Vangen i Nørresundby tæt på store grønne rekreative områder og Løvvangscenteret med indkøbsmuligheder.
Adresse  Lions Parken 6
9400 Nørresundby
Vis På kort (åbner i nyt vindue)
Telefon  9931 5900
Leder  Jakob Thøgersen
Antal pladser  45

Fysiske rammer og faciliteter

Lions Parken blev opført i 1974 og ombygget i 2003. Plejehjemmet består af 4 boenheder, der i alt rummer 45 et-værelses boliger, som er indrettet med opholdsrum, tekøkken og bad/toilet. Fra alle boliger er der adgang til en fælles gårdhave med terrasse og et stort spejlbassin.

Lions Parken råder over forskellige fællesarealer så som Erindringsstuen og sanserummet. I hver boenhed er der endvidere køkken og opholdsstue, hvor beboerne f.eks. kan indtage måltiderne sammen, hvis de ønsker det samt deltage i forskellige aktiviteter.

Dagligdagen

Lions Park Aktivitetscenter ligger i forbindelse med plejehjemmet. Her kan beboerne møde andre seniorer fra lokalområdet og i fællesskab dyrke deres interesser. Lions Park arbejder endvidere sammen med den velgørende forening Lions Club om en række sammenkomster hen over året.

Første Eden Alternative plejehjem i Nordjylland
I 2017 blev Lions Parken registreret som det første Eden Alternative® plejehjem i Nordjylland.

The Eden Alternative® er en non-profit organisation med amerikanske rødder, der arbejder ud fra en filosofi med 10 principper, som søger at skabe et værdigt og selvstændigt hverdagsliv for plejehjemmets beboere, hvor der hele tiden er fokus på af fjerne følelsen af ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed.

Tanken er at skabe et genkendeligt hverdagsliv, hvor alle beboerne bliver inddraget mere aktivt i både planlægning, beslutninger og gøremål. Filosofien er, at den enkelte beboer skal bidrage til hverdagens gøremål i det omfang, det er muligt. Men det skal være gøremål, som bygger videre på den enkeltes livshistorie. Hvis en beboer f.eks. altid har tilbragt megen tid i haven, handler det om at finde ud af, hvordan vedkommende fortsat kan deltage i havearbejdet. Målet er at skabe mening for den enkelte og inddrage alle i fællesskabet, hvilket har en gavnlig virkning på både beboernes og medarbejdernes trivsel og velvære.

Sådan gør du

Kommunen skal visitere dig til en plejebolig for demente.

Plejeboliger for demente bliver tildelt borgere, der har udviklet demens i en sådan grad, at de kræver hjælp, for at hverdagen kan fungere. Der skal udarbejdes demensudredning/stilles diagnose inden visiteringen.

Hvis du har behov for en plejebolig for demente, kan du henvende dig til Myndighedsafdelingens Kontaktcenter: tlf. 9982 5000 eller mail: kontaktcentret@aalborg.dk.

På Kontaktcentret er sundhedsfagligt personale klar til at modtage og behandle alle nye henvendelser samt give råd og vejledning. Kontaktcentret hjælper også videre til rette afdeling, team og medarbejder.

Kontaktcentret har åbent kl. 8 til 15 mandag, tirsdag, onsdag og fredag samt kl. 8 til 17 om torsdagen.

Kvalitetsstandarder

Hjælp til beboere på plejehejm

Øvrig information

Plejehjemmet Lions Parken: Informationsfolder
Læs mere om Lions Parken hos Nørresundby Boligselskab, Afdeling 38

Yderligere info

Venteliste

Antal på Venteliste:8
Gennemsnitlig antal dage på venteliste:234
Antal personer fra andre kommuner på venteliste:1
Antal fordelte ventelistepladser i det foregående kvartal:2