Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Boliger til ældre

Du kan søge om at få en plejebolig, der er særligt indrettet til ældre, hvor der er personale tilknyttet døgnet rundt, som kan hjælpe dig med praktiske opgaver og personlig pleje.

Tildeling af ledige boliger sker på grundlag af behov. Retten til frit valg giver også ret til, at din ægtefælle eller samlever flytter med. Boligen skal i dette tilfælde være egnet til to personer.