Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ældre

Her kan du læse, hvad Aalborg Kommune kan hjælpe dig med som ældre borger. Det kan være boliger, hjemmehjælp eller madservice.

Når du modtager hjælp fra Aalborg Kommune, betragter vi det som et samarbejde, hvor du har nogle forventninger til os, og vi har nogle forventninger til dig og evt. dit netværk.

Vi arbejder med rehabilitering

Det betyder, at vores hjælp har til formål at støtte dig i at kunne klare hverdagslivet. Det kan være træning i dagligdagsopgaver eller træning af muskler, så du kan genvinde styrke af tabt funktionsevne.

På ældreområdet er vi en bred skare af medarbejdere med forskellige kompetencer, som alle har den samme kerneopgave for øje, nemlig at hjælpe dig til at leve det liv, du gerne vil leve.

Vi støtter dig til at kunne selv

Det gør vi, fordi vi har troen på, at når du selv mestrer hele eller dele af en opgave, så øges din livskvalitet.

Vi værdsætter et samarbejde

Når du modtager hjælp fra Aalborg Kommune, ser vi det som et samarbejde. Vi ønsker et tillidsfuldt samarbejde med dig og dine pårørende, hvor I bliver hørt.

Nærvær betyder for os…

  • At vi lytter til dig
  • At du altid ved, hvem du kan tage fat på og hvornår du kan træffe os
  • At det som hovedregel er det samme team, der hjælper dig
  • At vi indimellem har behov at flytte tidspunktet for din hjælp. Vi er dagligt i kontakt med mange borgere og der kan ske uforudsete ting. Det håber vi, du har forståelse for.

Ansvarlighed betyder for os…

  • At du kan regne med at blive hjulpet af fagligt kompetent personale
  • At vi med baggrund i vores faglighed indimellem vurderer, at en anden person bedst varetager en opgave
  • At vi har fokus på et godt arbejdsmiljø; derfor kan der være nogle krav, der skal imødekommes vedrløse gulvtæpper og ledninger, håndsæbe og rengøringsmidler mm.

Respekt betyder for os…

  • At vi tager udgangspunkt i dig og din nuværende situation for at kunne give dig den bedst mulige hjælp og støtte
  • At vi har respekt for, at du er herre i dit eget liv
  • At det er dit hjem – hvad enten du bor på plejehjem eller i egen bolig – men når vi er på besøg, er det også vores arbejdsplads. Derfor kan vi have nogle særlige ønsker omkring bl.a. røg, hjælpemidler, husdyr mv.