Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

ABC for mental sundhed

Det er godt for din mentale sundhed at være aktiv på så mange måder som muligt

Gør noget, gør noget sammen med andre og gør noget meningsfuldt

ABC for mental sundhed handler om at sætte fokus på den mentale sundhed. Det er lige så vigtigt at være mental sund som at være fysisk sund. At være aktiv, have følelsen af at høre til og at have et formål med livet, hjælper alt sammen til at være glad og mental sund.

Der er særligt tre faktorer, som kan medvirke til at styrke din mentale sundhed:

Gør noget (ACT) - gå en tur, læs en bog, løs en kryds-og-tværs, dans eller lav mad

Det er godt for din mentale sundhed at være aktiv på så mange måder som muligt - fysisk, socialt, mentalt eller spirituelt. Det hjælper dig med at håndtere stress samt få og styrke venskaber, og det skaber glæde.

Du kan holde dig fysisk aktiv på utallige måder - ved at gå en tur, spille fodbold, lave havearbejde, svømme en tur, danse eller rydde op i skuret.

Du kan holde dig socialt aktiv ved at bruge tid med din familie, venner og kollegaer, du kan tale med folk, du møder på din vej, fx dine naboer, du kan synge i kor, være med i en klub eller en forening eller deltage i sociale aktiviteter.

Du kan holde dig mentalt aktiv ved at læse en bog, løse en sudoku, spille et spil, gå i biografen, besøge et museum, reparere cyklen - det handler kort sagt om at gøre noget, der kræver koncentration.

Du kan holde dig spirituelt aktiv ved at meditere, gå en stille tur i parken, i skoven eller langs vandet, deltage i gudstjenester, lave tai chi eller dyrke yoga, eller blot tale med en ven om de store spørgsmål i livet.

Hvorfor virker det?

Forskning viser, at mennesker, der holder sig fysisk, mentalt, socialt og spirituelt aktive, har bedre mental sundhed end dem, der ikke gør. Når vi holder os aktive, føler vi os gladere, og vi får samtidig lettere ved at håndtere dagligdagens udfordringer. Derudover kan det lindre psykiske lidelser, såsom angst og depression.

Gør noget sammen (Belong)

Meld dig ind i en bogklub, en idrætsforening, eller tag et madlavningskursus. Engager dig i lokale organisationer, og deltag i aktiviteter i dit lokalområde. Det er vigtigt for din mentale sundhed at være en del af et fællesskab.

Plej relationen til venner og familie, involvér dig i grupper, som du allerede er medlem af, eller meld dig ind i en ny klub, deltag i lokale arrangementer. Det handler om at gøre noget sammen med nogen.

Vores sociale relationer i form af familie, venner, kolleger og naboer har stor betydning for vores mentale sundhed, fordi de er med til at give os en følelse af at høre til. Det bidrager til vores identitet og selvfølelse at høre til forskellige fællesskaber. Det kan være store eller små grupper, lokale, nationale eller internationale netværk. Det kan være en madklub, en bogklub, et band, en kollegagruppe, en gruppe venner hjemme fra gården, din lokale idrætsforening eller et online-fællesskab.

Tilflyttere fra andre lande mangler ofte deres netværk og støtte fra familie og gamle venner. I disse tilfælde kan nye fællesskaber skabes på arbejdspladsen, i børnenes skole, i foreningslivet eller ved at mødes med andre tilflyttere.

Hvorfor virker det?

Det er afgørende for mental sundhed at have følelsen af, at man hører til og er en del af et fællesskab. Når vi involverer os i sociale aktiviteter, øger vi chancerne for at lære nye mennesker at kende og for at blive en del af et fællesskab. Jo flere gode sociale relationer en person har, jo bedre vil han eller hun være i stand til at klare de udfordringer, som livet rummer, bl.a. fordi det kan være lettere at få praktisk og følelsesmæssig støtte. Engagement i lokale aktiviteter, foreninger og organisationer fremmer fællesskabet, hvilket bidrager til mental sundhed.

Gør noget meningsfuldt (commit) 

Lær noget nyt og engager dig i et godt formål fx som frivillig. Det øger dit selvværd, og kan være med til at give mening i livet.

Engagér dig i en hobby eller en god sag, sæt dig selv et mål, bliv frivillig, lær noget nyt. Det handler om at gøre noget der giver mening for dig.

At gøre noget meningsfuldt betyder at gøre noget, som giver en følelse af mening og formål i livet. Det kan være alt fra at lykkes med en udfordrende opgave til at udføre frivilligt arbejde og gøre noget godt for andre.

Det opbygger din selvtillid og dit selvværd at gøre noget, du er stolt af. Det behøver ikke nødvendigvis at være en stor bedrift. Det kan fx være at bage en lækker kage, gøre det godt på jobbet eller studiet, fikse et stykke legetøj, reparere en stol eller lære et nyt sprog.

Jo mere vi engagerer os, i en sag, i en interesse eller i en gruppe, jo større følelse af selvværd og livsglæde får vi. Frivilligt arbejde kan bidrage både til egen og andres mentale sundhed - at gøre noget godt for andre giver en følelse af meningsfuldhed.

At hjælpe mennesker, som har det svært, betyder meget for vores mentale sundhed. Vi får det ikke alene godt af at hjælpe andre, vi lærer også at sætte vores egne problemer i perspektiv og prise os taknemmelige, når vi møder nogen, der er mindre privilegerede end os selv.

Hvorfor virker det?

At give sig selv udfordringer og nå sine mål, selv de små mål, giver en følelse af at have udrettet noget, en følelse af effektivitet og en stærkere selvfølelse - alt dette er vigtigt for mental sundhed. Ligeledes har frivilligt arbejde og ting, man gør for at hjælpe andre og bidrage til fællesskabet, en positiv effekt i forhold til at gøre både sig selv og andre glade. Det øger følelsen af mening og formål med livet.

Kort om indsatsen Act-Belong-Commit 

I Danmark er ABC for mental sundhed forankret ved Statens Institut for Folkesundhed. Oprindeligt hedder indsatsen Act-Belong-Commit og kommer fra Australien, hvor indsatsen har medvirket til at:

  • øge folks bevidsthed om, at der er noget, de selv kan gøre for at passe på deres mentale sundhed
  • få folk til at engagere sig i aktiviteter for at fremme deres mentale sundhed
  • reducere stigmatisering af psykisk sygdom
  • fremme udbredelsen af en lang række lokale mental sundhedsfremmende initiativer
  • etablere effektive og bæredygtige partnerskaber mellem private og offentlige institutioner og foreninger. Disse partnerskaber har blandt andet øget medlemstallet i mange foreninger 

 

Del indhold

Læs mere

www.abcmentalsundhed.dk

Statens Institut for Folkesundhed

ABC for studerende

Styrk din mentale sundhed - folder til danske studerende

Do things you enjoy and stay mentally healthy - folder til engelske studerende

Find inspiration

www.boblberg.dk

Find nye bekendtskaber med samme interesser som dig.

www.whatsaalborg.dk
Aktivitetskalender over alt det, der rører sig.

www.aalborgbibliotekerne.dk 
Bibliotekernes kurser og arrangementer samt udlån af bøger.

www.aftenskole.nu 
Find netop det aftenskolekursus, der passer til dig.

www.frivillighuset.dk 
Se hvilke frivillige foreninger, du kan blive en del af.

fritid.aalborg.dk 
Få overblik over aktivitets- og idrætsforeninger.