Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sustainable Mobility Rural and Urban Transport (SMaRT)

Aalborg Kommune er med i et projekt, som fokuserer på bæredygtig mobilitet. En række danske og svenske parter tester forskellige løsninger sammen med brugerne og deler erfaringer på tværs af landegrænserne. Projektet løber fra 2020 til efteråret 2022 og er støttet af EU-programmet Interreg.

 

Kan vi ændre vores adfærd til at være mere bæredygtig – også når det handler om at bevæge os fra A til B? Det handler SMaRT om! En stor del af os vælger nemlig primært egen bil i mange situationer i dagligdagen. Projektet vil undersøge de bagvedliggende faktorer og forsøge at motivere en mere bæredygtig adfærd.

I Aalborg Kommune arbejder vi for mere bæredygtig mobilitet både for klimaets skyld, men også ud fra et sundhedsmæssigt, socialt og økonomisk perspektiv. Vores mobilitetsplan 2040 sætter ambitionerne for fremtidens mobilitet, hvor en række tiltag skal give en løft til den eksisterende transport. Her er SMaRT en af indsatserne, som kan give os god viden om adfærd og nye smarte mobilitetsløsninger.

Læs mere om projektet her på siden og på hjemmesiden samskabendemobilitet.dk

Se vores Mobilitetsplan 2040

Dansk og svensk interesse i bæredygtig mobilitet

Sverige og Danmark er lande med delvis helt forskellige forhold, ikke mindst med hensyn til befolkningstæthed. På begge sider af Kattegat er der imidlertid et udtalt ønske om at udvikle regional mobilitet særligt i forhold til arbejdspladser, skoler og turistmål.

Derfor er en række kommuner og regioner i Sverige og Danmark gået sammen for at finde måder, hvorpå man kan stimulere ændret rejseadfærd og tilskynde flere til atvælge bæredygtige alternativer i samarbejde med førende ekspertise på området. Samarbejdet har resulteret i projektet SMaRTsom står for Sustainable Mobility for Rural and Urban Transport” eller på dansk Bæredygtig mobilitet for land- og bytransport.   

 

Cases i projektet

De danske projektdeltagere vil primært arbejde med pendlertrafik, grøn transport i mindre byer og myldretrafik ved skoler. Svenskernes fokus vil imidlertid være på bæredygtig turisme og den transport, der dertil hører.

Herunder kan du se en oversigt over projekterne.

Danmark

 • Stigsborg Brygge 5 i Aalborg – medarbejdermobilitet
 • Port of Aalborg – medarbejdermobilitet
 • Kongerslev – bæredygtig mobilitet i en mindre by - hverdagsmobilitet
 • Sund og sikker skolevej i Hjørring
 • Den grønne pendler i Hjørring 
 • Bæredygtig mobilitet for unge i Region Nordjylland
 • Aalborg Universitetshospital – medarbejdermobilitet

Sverige

 • Halland Hållbarare resande
 • Hållbar turismmobilitet i
 • Västra Skaraborg

Partnere i projektet

 • Region Nordjylland
 • Nordjyllands Trafikselskab
 • Aalborg Kommune
 • Hjørring Kommune
 • Aalborg Universitet
 • Varberg – Näringslivs- och destinationskontoret
 • Västra Skaraborg – Grästorp, Götene, Lidköping,
 • Skara & Vara
 • Chalmers Tekniska Högskola
 • Sköde Högskola
Del indhold