Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Aalborgs hjælpepakke til erhvervslivet

I Aalborg Kommune har vi stor forståelse for, at COVID-19 har alvorlige økonomiske konsekvenser for erhvervslivet, og at det kan give akutte likviditetsudfordringer. Vi har derfor iværksat en række tiltag for at understøtte erhvervslivet og fastholde flest mulige jobs.

Hurtigere betaling til leverandører

Magistraten har besluttet, at betalinger fremrykkes til virksomheder, der er leverandør til kommunen for at bidrage til bedre likviditet i især de små- og mellemstore virksomheder. 

Der er tale om tusindvis af betalinger og dermed tilførsel af adskillige millioner i likviditet. Nu og her vil der ske fremrykning af betalinger på 115 mio. kr. Dertil kommer, at nye leverandørregninger på ca. 330 mio. kr. om måneden betales hurtigst muligt efter modtagelse.

Byggesagsbehandlingen fortsætter

Håndtering og godkendelse af byggesager og -tilladelser har stor betydning for byggesektorens mulighed for at opretholde et højt aktivitetsniveau. Aalborg Kommunes sagsbehandlere arbejder på højtryk med at behandle byggeansøgninger.  

Byggerier og renoveringer fortsætter

Der er stort fokus på at kunne fastholde en høj byggeaktivitet for at sikre lokale jobs i byggebranchen. AaK-Bygninger lægger vægt på at opretholde igangværende byggeopgaver og renoveringer, så vidt det er muligt. Samtidig fremrykkes planlagte projekter, hvor det er muligt, så vi kan opretholde beskæftigelsen og med fordel arbejde i de tomme kommunale bygninger.

Byggeopgaverne bliver naturligvis løst under hensyntagen til myndighedernes udmeldte forholdsregler, så ingen bliver udsat for unødig smitterisiko.

Fremrykning af anlægsinvesteringer

Aalborg Byråd har besluttet at fremrykke anlægsinvesteringer for 414 mio. kroner. Det betyder dels, at vi får bedre bygninger og veje i vores kommune, og dels at vi er med til at skabe mere omsætning i erhvervslivet og at sikre ca. 550 jobs i byggebranchen. 

Fremrykningen sker på basis af den aftale, som KL og Regeringen har indgået i forhold til fremrykning af anlægsinvesteringer. Det er især daginstitutioner, skoler og plejecentre, der får høj prioritet i forhold til renoveringer. 

Udbud af kommende byggeprojekter fortsætter

AaK-Bygninger sikrer, at planlagte byggeprojekter som jf. tilbud- og udbudslov skal sendes i udbud opretholdes, så et senere vakuum og mulig flaskehals minimeres.

Dækningsafgift udsættes til 2021

Aalborg Byråd har vedtaget at udsætte betalingen af dækningsafgiftens 2. rate til 2021. Det sker på baggrund af regeringens og erhvervsorganisationers opfordring til at afhjælpe likviditetsproblemer i private virksomheder. Der er i alt 2.656 virksomheder, som er omfattet af dækningsafgift i Aalborg. 

Gratis og uvildig rådgivning fra BusinessAalborg fortsætter

BusinessAalborg er klar til at vejlede virksomheder og iværksættere i forhold til de udfordringer, som erhvervslivet er særligt optaget af lige nu, herunder likviditet, salg og markedsføring, digitale services og personaleforhold.

Corona kræver nye idéer og nye løsninger i mange virksomheder. Virksomhedsejere kan også have brug for at tænke og handle ekstra hurtigt og helt anderledes. Vores råd er som altid gratis og uvildige.

Vores erhvervskonsulenter har mange års erfaring med forretningsudvikling og det at tænke ud af boksen. Vi tilbyder nye øjne, skarpe hjerner og et stort netværk, som vi gerne deler ud af.

Se BusinessAalborgs erhvervskonsulenter og kontaktdetaljer

Særlige indsatser for detailhandlen og restaurations-branchen er iværksat

Corona har ramt restaurationsbranchen hårdt. Derfor tilbyder BusinessAalborg særlig rådgivning i forbindelse med etablering af eksempelvis take away-løsninger. Kontakt vores erhvervskonsulent, Kasper Porsmose Hansson for gode råd (e-mail kph@aalborg.dk eller 2520 1573). 

Detailhandlen er ligeledes hårdt ramt. Der ligger nogle gode muligheder i at flytte i hvert fald noget af salget ind på digitale platforme. Kontakt BusinessAalborgs digitale erhvervskonsulent, Uffe Koch for gode råd i forhold til online salg og webshops (e-mail uk@aalborg.dk eller mobil 2520 0949).

Del indhold