Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Misbrug

Har du et overforbrug eller misbrug af alkohol eller stoffer, kan du få hjælp af en misbrugsrådgiver. Du kan også få hjælp, hvis du er pårørende til en person med misbrug.

Gratis rådgivning - du kan frit henvende dig

Vores rådgivningstilbud er gratis, og du kan frit henvende dig enten pr. telefon eller personligt. Det samme gælder dine pårørende. Har du problemer eller spørgsmål om alkohol, kan du også få anonym mail-rådgivning. Nedenfor kan du se, hvilke tilbud, der passer til dig.  


For dig UNDER 18 år

Ungeafsnittet/Rusmiddelteamet, Sofiendalsvej 7, 9200 Aalborg:

Tlf. sekretær: 9931 5740

Tlf. behandlere: 2520 0022 eller 2520 0256 eller 3199 0058

Åbningstider:

 • mandag, tirsdag, fredag kl. 8-15
 • onsdag, torsdag kl. 8-16

Rusmiddelteamet (rådgivning og misbrugsbehandling for unge 14-18 år) er FLYTTET fra Saxogade 2 til Misbrugsafsnittets Ungeteam, Sofiendalsvej 7. Tilbuddets indhold er det samme som tidligere, bortset fra adressen.

Læs mere i pjece om Rusmiddelteamet

Ungerådgivningen - et tilbud til dig og dine forældre (unge 14-25 år):

Jernbanegade 23, 9000 Aalborg
Tlf. 9931 5750

Åbningstider:

 • mandag, tirsdag, fredag kl. 8-15
 • onsdag, torsdag kl. 8-16

Læs mere i pjece om Ungerådgivningen

 

For dig OVER 18 år

Åben Rådgivning i Misbrugsafsnittet:

OBS Åben Rådgivning har lukket mandag den 23. maj 2016.

Badehusvej 1, stuen, 9000 Aalborg
Tlf. 9931 5740

Åbningstider:

 • mandag og onsdag kl. 9-12
 • torsdag kl. 13-16

I den åbne rådgivning kan du blive visiteret videre til behandlingstilbud (se tilbudsoversigten nedenfor), og som noget nyt, kan du få anonym ambulant stofbehandling.

Læs mere: Ambulant alkoholbehandling - folder

Forsorgshjemmet på Svenstrupgård:

Lejrevej 10, 9230 Svenstrup
Tlf. 9838 2555

Åbningstider:

 • Døgnåbent

Anonym mailrådgivning (alkohol):

 • Send en mail til misbrug@aalborg.dk
 • Du kan forvente svar inden for 1 uge

Forløb - her skal du henvises

Sammen med misbrugsrådgiveren kan du finde ud af, om du har behov for andre tilbud, end der kan gives i åben rådgivning.

Du skal visiteres til en række længerevarende forløb. Det kan være:

 • Afrusning
 • Egentlig misbrugsbehandling
 • Samtalegrupper for unge opvokset i familier med misbrug
 • Samtalegrupper for børn og forældre fra familier med misbrug
 • Boliger for udsatte og misbrugere
 • Afrusningstilbud mv.

Herunder kan du læse om de tilbud, der findes i Aalborg Kommune, som kræver henvisning - på nær nogle få undtagelser (åbne rådgivninger).

Tilbud til unge under 18 år finder du under Målgruppen 'Børn, unge, familier' - Tilbud til voksne over 18 år finder du under Målgruppen 'Voksne'.

NavnAdresseTilbudMålgruppe
Afrusningsklinik, SvenstrupgårdLejrevej 10
9230 Svenstrup J
Misbrugsrådgivning og -behandling (voksne)Voksne
AlkoholbehandlingBehandlerhuset,
Sofiendalsvej 7
9200 Aalborg SV
Misbrugsrådgivning og -behandling (voksne)Voksne
Børnegrupper, ungegruppe og forældregruppe - for familier med alkoholproblemerBehandlerhuset,
Sofiendalsvej 7
9200 Aalborg SV
Misbrugsrådgivning og -behandling (Børn, Unge, Familier)Børn, Unge, Familier
Misbrug: Åben Rådgivning og Visitation (18 - 90 år)Badehusvej 1, stuen
9000 Aalborg
Misbrugsrådgivning og -behandling (voksne)Voksne
Misbrugsbehandling på Kragskovhede og i de Nordjyske arresthuseBadehusvej 1, 1. sal
9000 Aalborg
Misbrugsrådgivning og -behandling (voksne)Voksne
Rusmiddelteamet (unge 14-18 år), MisbrugsafsnittetBehandlerhuset,
Sofiendalsvej 7
9200 Aalborg SV
Misbrugsrådgivning og -behandling (Børn, Unge, Familier)Børn, Unge, Familier
Stofbehandling: Ambulant behandlingBehandlerhuset,
Sofiendalsvej 7
9200 Aalborg SV
Misbrugsrådgivning og -behandling (voksne)Voksne
Stofbehandling: Anonym ambulant stofbehandlingBadehusvej 1, stuen
9000 Aalborg
Misbrugsrådgivning og -behandling (voksne)Voksne
Stofbehandling: DøgnbehandlingBadehusvej 1, stuen
9000 Aalborg
Misbrugsrådgivning og -behandling (voksne)Voksne
Stofbehandling: Efterbehandling til døgnbehandlingBadehusvej 1, 1. sal
9000 Aalborg
Misbrugsrådgivning og -behandling (voksne)Voksne
Stofbehandling: SubstitutionsbehandlingKastetvej 24
9000 Aalborg
Misbrugsrådgivning og -behandling (voksne)Voksne