Undervisning for to-sprogede elever kan foregå på forskellige måder afhængig af den enkelte elevs kompetencer i dansk.

Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tosprogede elever

Undervisning for tosprogede elever kan foregå på forskellige måder afhængig af den enkelte elevs kompetencer i dansk.

Dansk som andetsprog

Dansk som andetsprog er for tosprogede elever, der har brug for supplerende undervisning i dansk, for at få mest muligt udbytte af den almindelige undervisning. Den enkelte elevs behov og forudsætninger vurderes, og undervisningen i dansk kan enten ske som støtte i klassen, undervisning efter skoletid eller i særlige tilfælde parallelt med normalklassens undervisning.

Der udarbejdes løbende sprogbeskrivelser, individuelle undervisningsplaner og evalueringer af elevens behov.

Skolestart

I Aalborg Kommune kan forældre vælge frit mellem alle kommunens skoler. Det gælder dog ikke, hvis barnet har et særlig behov for undervisning i dansk, her kan barnet henvises til en anden skole.

Et barn, som kommer fra et hjem, hvor man i det dagligt taler et andet sprog end dansk, har i skolen ret til at få en særlig tilrettelagt undervisning i dansk, således at det kan få udbytte af den undervisning, der foregår i den almindelige klasse.

Hent folder med information til forældre om overgang fra daginstitution til skole

Tokulturelle klasse

En tokulturel klasse er en normalklasse, hvor en gruppe tosprogede elever med samme modersmål indgår på lige fod med de øvrige elever i klassen. I tokulturelle klasser er der en lærer, der taler elevernes modersmål. Eleverne kan få forklaringer på de mange faglige ords betydninger på deres modersmål og på den måde indgå i undervisningen, der foregår på dansk.

I tæt samarbejde mellem danske og tosprogede medarbejdere tages der hensyn til det enkelte barns samlede sproglige og kulturelle kompetencer og eventuelle særlige behov.

Modtageklasse

Formålet i modtageklassen er at eleven modtager basisundervisning i dansk som andetsprog. Undervisningens indhold bliver tilpasset elevernes alder. Modtageklasser er for elever, der ved optagelsen ikke har tilstrækkelig kendskab til dansk til at kunne deltage i den almindelige undervisning,
Læring og Pædagogik etablerer basisundervisning i dansk som andetsprog i to former.

 1. Modtageklasse
 2. Basishold

I det omfang, det er muligt, oprettes sproghomogene modtageklasser med tosprogede lærere.

Der er modtageklasser på følgende skoler:

 • Herningvej Skole (elever alderssvarende til børnehaveklassen og 1. - 6. klasse)
 • Skansevejens Skole (elever alderssvarende 4. - 6. klasse og 7. - 8. klasse  
 • Sofiendalskolen (elever alderssvarende til børnehaveklasse og 1. - 3. klasse og 4. - 6. klasse)
 • Stolpedalsskolen (elever alderssvarende 1. - 3. klasse)
 • Tornhøjskolen (elever alderssvarende 4. - 10. klasse)
 • Vejgaard Østre Skole (elever alderssvarende til børnehaveklassen og 1. - 3. klasse)
 • Byplanvejen skole (elever alderssvarende til børnehaveklassen og 1. til 3. klasse)

Der er hold på følgende skoler:

 • Farstrup Skole
 • Tofthøjskole

Efter maks. 2 år i modtageklasse udsluses eleverne til normalklasse på distriktsskolen eller modtageklasseskolen.

Modersmålsundervisning

Formålet med modersmålsundervisningen er, at eleverne udvikler kompetencer, så de kan forstå det talte og skrevne sprog og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes sproglige bevidsthed med udgangspunkt i, at de anvender to sprog i dagligdagen.

For at der oprettes et hold, skal der være minimum 12 elever med samme modersmål, som ønsker undervisning. Undervisningen har et omfang af 3 lektioner ugentligt og foregår på en centralt placeret skole efter almindelig skoletid. Undervisningen er gratis.

I dette skoleår undervises i følgende sprog:
• Grønlandsk og islandsk på Herningvej Skole
• Litauisk og polsk på Sønderbroskolen
• Færøsk på Herningvej Skole

 

Del indhold