Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Parkering

Her kan du finde aktuelle informationer om parkerings forholdene i Aalborg Kommune.

Sidste nyt

Efter påske og frem til sommer udvides tidsrummet for parkering og p-licens zonen udvides.

Første etape vedrører tidsrummet, hvor der opkræves betaling. På hverdage udvides den tid med en time, så betalingsparkering sker mellem kl. 08-19. På lørdage udvides med to timer til kl. 08-16 på alle Aalborg Kommunes betalingsparkeringspladser. Man skal desuden være opmærksom på, at de parkeringspladser, der i dag er undtaget for betaling om lørdagen, fremover også omfattes af betaling på lørdage.

Umiddelbart efter påske træder ændringerne igennem etapevist på kommunens større parkeringsanlæg. Der informeres med mærkater og skilte på de enkelte pladser, når ændringerne sker.

Herefter betalingstiderne også på alle kantstenspladser i Aalborg midtby, hvor der i forvejen er betalingsparkering. Ændringerne sker gradvist frem til sommer, så vær opmærksom på skiltningen og hvad der gælder.

Udvidelse af p-licensordningen
Inden sommer omfatter ændringerne også beboer p-licensordningen, idet flere beboere i de østlige og vestlige dele af byen får mulighed for at købe p-licens. Der vil være tale om områder i forlængelse af den eksisterende parkeringslicenszone, som medfører en fremtidig afgrænsning i øst af Karolinelundsvej og i vest af Dannebrogsgade. En forudsætning for ordningen er, at der indføres tidsbegrænset parkering, som du som beboer derfor skal være opmærksom på.

Aalborg Kommune udsender et brev med digital post til de beboere, som nu får mulighed for at købe p-licens, og som berøres af, at der nu indføres 30 min. tidsbegrænset parkering i gaderne.
Endelig medfører ændringerne i parkeringsstrukturen, at tidsbegrænsningen ved parkeringspladser med P-licens gyldig generelt bliver sat til 30 min. Særligt i Vestbyen, hvor der mange steder er 2 timers parkering, skal man være opmærksom på denne ændring.  

Se ændringerne her på oversigtskortet

Vi vil løbende komme med sidste nyt om de nye tiltag her på siden 

Del indhold