Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Snorklestier, sundhedsspor og outdoor-fitness

I Aalborg Kommune findes masser af aktivitetstilbud. Prøv at gå på opdagelse ved en af snorklestierne eller prøv kræfterne af i træningspavillonerne og de udendørs fitnessredskaber. Ved sundhedssporene kan du få en fornemmelse, hvordan konditionen har det.

Snorklestier

Sundhedsspor

Træningspavilloner og outdoor-fitness

Snorklestier

2 steder har naturvejlederne i Aalborg Kommune etableret snorklestier

 • Ved Hesteskoen i Limfjorden, Rørdalsvej 151, 9220 Aalborg Øst
 • Ved Egense Strand, i Limfjorden og Kattegat, Kystvej 1B, 9280 Storvorde.

Snorklestier

Placering af snorklestierne ved henholdsvis Hesteskoen og Egense Strand

Hvad er en snorklesti?

En snorklesti består af et ca. 100 m langt tov, der er udspændt over bunden. Tovet er markeret med røde kugler i vandoverfladen. Langs tovet findes nogle spændende poster. Her kan du læse en kort tekst, der fortæller om dyre- og plantelivet i Limfjorden.

Du kan gå langs tovet på bunden med en vandkikkert i hænderne, eller du kan svømme langs tovet med snorkeludstyr på.

Snorklestierne er i vandet fra 1. juni til 1. oktober.

Indsigt i livet under overfladen

Det myldrer af liv lige under overfladen. For at sikre den bedst mulige naturoplevelse, er der ved hver snorklesti etableret et lille stenrev og et andet sted er der lagt drænrør ud. Disse tiltag tilgodeser henholdsvis krabber, andre smådyr og ål. 

Rør ved fjordens dyr

Udover at brandmænd kan brænde og krabber kan nappe, så er de andre dyr og planter ganske ufarlige, og du kan sagtens tage dem op forsigtigt og undersøge dem nærmere.

Infotavle om snorklestien ved Egense Strand (pdf)

Sundhedsspor i Østerådalen Nord og Hals

Har du lyst til at komme ud i naturen og få testet din kondition? Det har du mulighed for på to såkaldte sundhedsspor, som Aalborg Kommune har anlagt i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

Hvad er et sundhedsspor?

Et sundhedsspor er en afmærket rute i naturen, hvor du helt enkelt kan teste din kondition. Målet med sundhedssporene er dels, at du kommer ud i naturen og dels kan forbedre din form. Du får nemlig øjeblikkelig feedback på, hvor god din kondition er - og om du er blevet bedre siden sidst.

Test din kondition

Testen foregår ved, at du går ruten eller løber ruten, så hurtigt du kan og tager tid på det. Bagefter kan du aflæse dit kondital direkte på en tavle ved målstregen.

Sundhedsspor 

Sundhedssporet i Østerådalen Nord

Sundhedssporet i Østerådalen Nord starter og slutter ved sundhedsporets planchevæg, som er monteret på infohuset. På infohuset er der opsat plancher med kort over sundhedssporet, vejledning i brug af sundhedssporet og tabeller, der giver dig besked om dit kondital.

Sporet er 2.3 km langt og ligger i et fladt terræn. Sundhedssporet er markeret med røde pile på sorte pæle. Du kan gå eller løbe ruten på 11-18 minutter.

Det er muligt at parkere på parkeringspladsen ved Over Kæret umiddelbart nord for infohuset.

Sundhedssporet i Hals

Sundhedssporet i Hals starter og slutter ved idrætsanlægget på Idræts Allé i Hals, umiddelbart vest for skolen.

Ved indgangen til anlægget er der opsat plancher med kort over sundhedssporet, vejledning i brug af sundhedssporet og tabeller, der giver dig besked om dit kondital.

Sporet er 1,6 km langt og ligger i et næsten fladt terræn. Sundhedssporet er markeret med røde pile på sorte pæle . Du kan gå eller løbe ruten på 7-12 minutter. Pas på, når du krydser den lille grusvej.

Det er muligt at parkere på idrætsanlæggets parkeringsplads på Idrætsalle eller på skolens parkeringsplads på Rosenvænget.

Find andre spor

På sundhedssporenes hjemmeside kan du finde placeringen af de to sundhedsspor i Aalborg Kommune. Her kan du også oprette en profil, hvor du kan gemme dine resultater.

Sundhedssporenes hjemmeside

Træningspavilloner og outdoor-fitness i Aalborgs parker

Aalborg Kommune har gennem flere år fokuseret på KRAM-faktorerne (kost, rygning, alkohol og motion) med forskellige tiltag. Træningspavilloner, strandtræningsredskaber og fitnessredskaber skal medvirke til at styrke M'et i KRAM. Flere og flere, især den voksne generation, benytter sig af de udendørs faciliteter, hvor løbe- og motionsturen kan kombineres med styrketræning.

Træniningspavilloner

I 4 af kommunens parker er der opstillet pavilloner. Særligt overdækningen gør pavillonen attraktiv og funktionel. Den er med til at skabe "privatliv" under træningen, samtidig med at den skærmer for regn og sol.

 • Mølleparken
 • Den gamle Golfbane
 • Bundgårdsparken
 • Lindholm Strandpark (strandtræningsredskaber)

Redskaber

Hver pavillon har 3-5 forskellige redskaber til træning af arme, ben og krop, bl.a. trapez, vrider, rygbænk, step-trin, ribbe og barre. Lindholm Strandpark er udstyret med specielle strandtræningsredskaber. Redskaberne er til styrke-, balance- og koordinationstræning.

Det er vigtigt, at du husker opvarmning og efterfølgende stræk i forbindelse med brug af træningspavillonen.

Outdoor-traeningsredskaber 

Outdoor-fitness i Fjordmarken og træningspavilloner i Bundgårdsparken

Outdoor-fitness

 • Fjordmarken
 • Østre Anlæg
 • Skanseparken i Nørresundby
 • Under Broerne i Nørresundby

I Østre Anlæg, Fjordmarken, Under Broerne og Skanseparken er der opstillet fitnessredskaber, som kan benyttes af alle. I Fjordmarken oplyses området ved mørkets frembrud, når cirklen betrædes og når redskaberne benyttes.

Se placering af outdoor-fitness på velkomstplancherne for henholdsvis Skanseparken og Østre Anlæg

Redskaber

De opstillede redskaber er robuste i materialevalg, alsidige og tåler al slags vejr. Der er mulighed for både muskeltræning- og styrketræning. Med redskaberne kan der også arbejdes med smidighed, balance og udstrækning.

Redskaberne er konstrueret således, at det er brugerens egen kropsvægt, der bestemmer belastningen. I Østre Anlæg er opsat skilte med tydelige anvisninger i brug af redskaberne.

Instruktion i brug af redskaber

På redskaberne i træningspavillonerne og outdoor-fitness redskaberne er der opsat forslag til øvelser med udførlige anvisninger på, hvordan de forskellige redskaber skal anvendes.

Information

Der er udgivet en folder med kort og beskrivelser af de områder, hvor træningspavillonerne og fitnessredskaberne er opstillet.

Folder om træningspavilloner og outdoor-fitness (pdf)

Ønskes folderen tilsendt, er du velkommen til at kontakte Linda Brix Christensen 
linda.brix@aalborg.dk

Ordensregler

Du er meget velkommen til at benytte de opstillede træningspavilloner og fitnessredskaber. Vi beder dig om at efterlade pavillonerne og områderne med fitnessredskaber i ryddelig stand efter brug.

 • Smid ikke affald
 • Al træning sker på eget ansvar
Del indhold