Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ældre- og Handicapforvaltningen

Ældre- og Handicapforvaltningen løser sociale og sundhedsmæssige opgaver for ældre samt børn, unge og voksne med handicap.

Alt vedrørende økonomi - herunder pension, tilskud og børn med handicap - hører under Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. 

Ledelse

Rådmand Thomas Krarup, tlf. 9931 5400, tk-byraad@aalborg.dk

Direktør Jan Nielsen, tlf. 9931 5405, jan.nielsen@aalborg.dk 

Nøgletal

Ansatte: 6.500
Budget: 3,0 mia.

Forvaltningens afdelinger

Forvaltningens vision

Vi fremmer borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres netværk.

Læs mere om Vision 2020

Del indhold

Mål og Indsatser 2017 - 2018