Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lovpligtige annoncer

Her finder du de aktuelle annoncer, som By- og Landskabsforvaltningen samt Miljø- og Energiforvaltningen har offentliggjort. Annoncerne er formelt offentlige bekendtgørelser, som forvaltningen er forpligtet til at bringe efter lovgivningen. Det kan f.eks. være planer og sager i offentlig høring, eller planer og sager, du kan klage over.

Nyhedsmail

Tilmeld dig nyhedsmail med lovpligtige annoncer


PostnummerAdresseAnvendelseTypeEvt. frist
Hele kommunenHele kommunenVedtagelse af Natura 2000-handleplaner 2016-2021VedtagelseSe annonce
Hele kommunenNibe, Romdrup, Klarup, Storvorde, Sejlflod, Aalborg og VodskovÆndring som følge af vedtagne lokalplaner og kommuneplantillægForslag til ændring af spildevandsplan16-05-2017
9000 AalborgLenevej, VejgårdBoligerForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9000 AalborgRestrup Engvej 31, 9000 AalborgÆndret anvendelse af tidligere stuehus - garage/værksted m.v.Tilladelse25-05-2017
9000 AalborgBudolfi Plads, VingårdsgadeCenterområdeKommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9000 AalborgLetvadvejVejsynVejsyn17.05.2017
9000 AalborgEgholmPrivat fællesvejVejsyn17.05.2017
9000 AalborgAalborg MidtbyByudviklingsplanFordebat27-06-2017
9000 AalborgMølholmsvej 30Etablering af kondensatbygværk på Aalborg Renseanlæg VestTilladelse til grundvandssænkning09-05-2017
9000 AalborgValmuemarken 57, 9000 AalborgNedrivning af tidligere beboelsesbygningNedrivningsanmeldelse af bevaringsværdig bygning11-05-2017
9000 AalborgStrandvejen og Vestre Havnepromenade, VestbyenSpritfabrikkens omdannelseForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9000 AalborgStrandvejen og BadehusvejBoliger, erhverv m.m.Forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9200 Aalborg SVSofiendal Enge SydBoligerForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9210 Aalborg SØSønder Tranders Vej 85Udskiftning af bebyggelseTilladelse19-05-2017
9210 Aalborg SØAalborg SydøstForslag til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg SydøstForslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse10-05-2017
9220 Aalborg ØstFyrkildevejBoligerLokalplanSe annoncen
9230 Svenstrup JFlødalvej 18Tilbygning på 49 m² til kontorTilladelse26-05-2017
9230 Svenstrup JDall Møllevej 44ALovliggørelse af tilbygning, garage og brændeskurTilladelse05-05-2017
9230 Svenstrup JBautastenenInstitutionForslag til lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9240 NibeFarstrup ByEtablering og renpumpning af undersøgelsesboring matrikel nr. 3 ar Farstrup By, FarstrupAfgørelse om ikke-VVM-pligt26-05-2017
9240 NibeHvalpsundvej 15Indvinding af 22.000 m3 grundvand i en 10-årig periode til husholdning og vanding af husdyrAfgørelse om ikke-VVM-pligt26-05-2017
9240 NibeKrastrupvej 16Tilbygning til enfamiliehusDispensation19-05-2017
9240 NibeLangmølledalvejAnlæg af søDispensationSe annonce
9240 NibeBislevUdledning af overfladevand til Nørrevad BækTilladelse03-05-2017
9240 NibeBredkærvej 2Opførelse af drivhusTilladelse28-04-2017
9260 GistrupGunderupvej 22Opførelse af enfamilieshusTilladelse19-05-2017
9260 GistrupSønder Tranders Vej, 9260 GistrupEtablering af vådt regnvandsbassinTilladelse10-05-2017
9260 GistrupLundby Krat - TiendemarkenJordfordeling ifm. grundvandsbeskyttelseAfgørelse om ikke-VVM-pligt09-05-2017
9260 GistrupGammel Lundegårde 703 lynshelters på golfbanenTilladelse01-05-2017
9270 KlarupRomdrupvej 71Tilbygning til SognegårdTilladelse24-05-2017
9280 StorvordeKystvej 24Opførelse af byparkTilladelse19-05-2017
9280 StorvordeLundby Krat - TiendemarkenJordfordeling ifm. grundvandsbeskyttelseAfgørelse om ikke-VVM-pligt09-05-2017
9293 KongerslevKongerslevvej 3skift i dyretypeAfgørelse om ikke godkendelsespligt26-05-2017
9293 KongerslevLandmandsgade 34Indretning af tre lejligheder i bestående bygningTilladelse19-05-2017
9310 VodskovAttrupgårdvejReduktion af skovbyggelinjeAfgørelse
9370 HalsSkovvej 36Opførelse af brændeskurDispensation19-05-2017
9370 HalsHalsIndsatsplan OSD 1469, HalsForslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse10-05-2017
9381 SulstedKuskgårdsvej 51Opstilling af pavillon i 6 månederTilladelse19-05-2017
9400 NørresundbyØstre Fælledvej 33Nyt kolonihavehus på 67 m²Tilladelse22-05-2017
9400 NørresundbyLindholmsvej 30BoligNedrivningsanmeldelse af bevaringsværdig bygning8. maj 2017
9400 NørresundbyStigsborg HavnefrontUdviklingsplanerMiljøvurderingSe annoncen
9430 VadumThisted Landevej 53Radarstation med containerTilladelse18-05-2017
9530 StøvringLindenborg ÅUdlægning af gydegrusVandløbsrestaurering og VVM-screeningIndsigelsesfrist 03-05-2017 - Klagefrist 05-04-2017