Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lovpligtige annoncer

Her finder du de aktuelle annoncer, som By- og Landskabsforvaltningen samt Miljø- og Energiforvaltningen har offentliggjort. Annoncerne er formelt offentlige bekendtgørelser, som forvaltningen er forpligtet til at bringe efter lovgivningen. Det kan f.eks. være planer og sager i offentlig høring, eller planer og sager, du kan klage over.

Nyhedsmail

Tilmeld dig nyhedsmail med lovpligtige annoncer


PostnummerAdresseAnvendelseTypeEvt. frist
Hele kommunenHele kommunenUdpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområderPlanstrategi25-08-2017
9000 AalborgPoul Anker Bechs Vej, Sofiendal EngeÆndring af spildevandsplanGodkendt plan
9000 AalborgÅgade, Aalborg MidtbyÆndring på baggrund af fastsættelse af tidsfrist for separatkloakering af dele af K-område 0.1.09, 0.1.16 og 0.1.25.Forslag til ændring af spildevandsplan13-09-2017
9000 AalborgOvervejenNedsivning af overfladevand fra vej- og tagarealerTilladelse25-07-2017
9000 AalborgStrandvejen og Vestre Havnepromenade, VestbyenSpritfabrikkens omdannelseKommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9000 AalborgSamsøgade og Bernstorffsgade, VejgårdBoligerKommuneplantillæg og lokalplanSe annoncen
9000 AalborgStrandvejen og BadehusvejBoliger, erhverv m.m.Kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9000 AalborgOtiumvej, HasserisSe punkt 4 i referatet fra byrådsmødet 19-06-2017Annullering af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan
9000 AalborgNørholmsvej 131 og matr. 127 Restrup Hgd. SønderholmUdflytning af bebyggelseTilladelse14-07-2017
9000 AalborgNibe, Romdrup/Klarup, Storvorde/Sejlflod, Aalborg og VodskovÆndring af kommunens spildevandsplan som følge af vedtagne lokalplaner og kommuneplantillæg i Nibe, Romdrup/Klarup, Storvorde/Sejlflod, Aalborg og VodskovVedtaget ændring til spildevandsplanen
9000 AalborgLundbyesgade 28Tilladelse til nedrivning af bevaringsværdigt byggeriTilladelse04-07-2017
9200 Aalborg SVDigtervejen Nord, SkalborgBoliger og erhvervForslag til lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9200 Aalborg SVAalborg SydvestOffentlig høring af forslag til indsatsplan for OSD 1432, Aalborg SydvestIndsatsplan for grundvandsbeskyttelse07-08-2017
9210 Aalborg SØGaias Allé, 9210 Aalborg SØÆndring af spildevandsplanen som følge af vedtaget lokalplan 4-3-103 i Gug herunder sikring af ekspropriationsgrundlag for kloakering af lokalplanområdetVedtaget ændring til spildevandsplanen
9210 Aalborg SØScoresbysundvejParkering til UCNForslag til kommuneplantillæg og miljøvurderingSe annoncen
9220 Aalborg ØstOvervejen 9genopørelse af enfamiliehus efter brandTilladelse25-07-2017
9220 Aalborg ØstFrøstrupvej 2-4Ændret anvendelse fra bolig til undervisningAfgørelse18-07-2017
9220 Aalborg ØstKTB - TornhøjTilladelse til nedsivning af overfladevand fra LAR-anlægTilladelse30-06-2017
9230 Svenstrup JVestermøllevej 8Opførelse af skurDispensation20-07-2017
9230 Svenstrup JBautastenenInstitutionLokalplanSe annoncen
9230 Svenstrup JTingstedetBoligerForslag til lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9240 NibeNyrupvej 53Opførelse af stålhalAfgørelse25-07-2017
9240 NibeNyropvej 30Indvinding af 17.500 m3 vand til markvanding fra boringTilladelse og VVM-screening13-07-2017
9240 NibeHuulmøllevej 2A, VokslevÆndret anvendelse fra erhverv til boligAfgørelse07-07-2017
9240 NibeNibe, Romdrup/Klarup, Storvorde/Sejlflod, Aalborg og VodskovÆndring af kommunens spildevandsplan som følge af vedtagne lokalplaner og kommuneplantillæg i Nibe, Romdrup/Klarup, Storvorde/Sejlflod, Aalborg og VodskovVedtaget ændring til spildevandsplanen
9240 NibeNørrekær Enge IIVindmøllerForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9240 NibeVidkær Å ved Vidkær DambrugEtablering af faunapassageVandløbsrestaurering og VVM-screeningKlagefrist 14-06-2017 - Indsigelsesfrist 17-07-2017
9260 GistrupHospitalsbyen 1Etablering af 3 prøveboringer til dimensionering af grundvandssænkningAfgørelse om ikke-VVM-pligt25-07-2017
9260 GistrupNøvlingvej 88Udflytning og opførelse af nyt enfamiliehusTilladelse19-07-2017
9260 GistrupLundby Mosevej 27Nedsivning og udledning af overfladevand fra tagarealer fra en ny halbygningTilladelse18-07-2017
9260 GistrupOppelstrup VandværkIndvinding af grundvand for en 10 årig periodeTilladelse og VVM-screening18-07-2017
9260 GistrupFjelshøjvej 5Udstykning af sokkelgrundeAfgørelse29-06-2017
9270 KlarupKlarup Vandværk - Kildepladsen VoldenIndvinding af 50.000 m3 grundvand årligt i 10 årig periodeTilladelse og VVM-screening21-07-2017
9270 KlarupKlarup Vandværk - Kildepladsen Kochs VaseIndvinding af 200.000 m3 grundvand årligt i en 10 årig periodeTilladelse og VVM-screening21-07-2017
9270 KlarupRomdrupvej 78BOpførelse af enfamiliehusAfgørelse12-07-2017
9270 KlarupNibe, Romdrup/Klarup, Storvorde/Sejlflod, Aalborg og VodskovÆndring af kommunens spildevandsplan som følge af vedtagne lokalplaner og kommuneplantillæg i Nibe, Romdrup/Klarup, Storvorde/Sejlflod, Aalborg og VodskovVedtaget ændring til spildevandsplanen
9280 StorvordeNibe, Romdrup/Klarup, Storvorde/Sejlflod, Aalborg og VodskovÆndring af kommunens spildevandsplan som følge af vedtagne lokalplaner og kommuneplantillæg i Nibe, Romdrup/Klarup, Storvorde/Sejlflod, Aalborg og VodskovVedtaget ændring til spildevandsplanen
9310 VodskovNibe, Romdrup/Klarup, Storvorde/Sejlflod, Aalborg og VodskovÆndring af kommunens spildevandsplan som følge af vedtagne lokalplaner og kommuneplantillæg i Nibe, Romdrup/Klarup, Storvorde/Sejlflod, Aalborg og VodskovVedtaget ændring til spildevandsplanen
9310 VodskovHalsvej 302Vandindvinding til vanding og drift af dyreholdTilladelse og VVM-screening04-07-2017
9310 VodskovSkovhusvej, Vester HassingErhvervForslag til kommuneplantillæg og miljøvurderingSe annoncen
9362 GandrupHølundvej 10Opførelse af enfamiliehus med integreret carportAfgørelse04-07-2017
9362 GandrupHølundvej 35, Ø. Hassing - Partshøring om nedlæggelse af privat fællesvej.Nedlæggelse af privat fællesvejTilladelse14/7-2017
9400 NørresundbyGalstersgade, 9400 NørresundbyÆndring af spildevandsplanVedtaget ændring til spildevandsplanen
9400 NørresundbyLufthavnsvej 6, 9400 NørresundbyEnfamiliehus samt tilhørende udhusbebyggelseNedrivningsanmeldelse af bevaringsværdig bygning25-07-2017
9400 NørresundbyLindholm SøparkEtablering af varmepumpeanlæg og vandindvindingTilladelse og VVM-screening05-07-2017