Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lovpligtige annoncer

Her finder du de aktuelle annoncer, som By- og Landskabsforvaltningen samt Miljø- og Energiforvaltningen har offentliggjort. Annoncerne er formelt offentlige bekendtgørelser, som forvaltningen er forpligtet til at bringe efter lovgivningen. Det kan f.eks. være planer og sager i offentlig høring, eller planer og sager, du kan klage over.

Nyhedsmail

Tilmeld dig nyhedsmail med lovpligtige annoncer


PostnummerAdresseAnvendelseTypeEvt. frist
Hele kommunenHele kommunenReviderede parkeringsbestemmelserForslag til kommuneplantillæg og miljøvurdering15-03-2017
Hele kommunenHele kommunenIntegrerede løsninger for Vækst, Trivsel og Det grønnePlanstrategi
Hele kommunenHele kommunenRottebekæmpelse - kampagnetilsyn 2016Kampagne
9000 AalborgØstre HavnBoliger og erhvervKommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9000 AalborgEternittenBoliger, erhverv m.m.Kommuneplantillæg og lokalplanSe annoncen
9000 AalborgByengen, HasserisBoligerForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9000 AalborgFriis Citycenter, Aalborg MidtbyButikker, erhverv m.m.Forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9000 AalborgØsterågade 27Indretning af 7 lejligheder på hhv. 2 og 3/4. etageDispensation02-02-2017
9000 AalborgPoul Anker Bechs Vej - Sofiendal EngeÆndring på baggrund af sikring af ekspropriationsgrundlag til separatkloakering af en del af K-område 0.2.46.Forslag til ændring af spildevandsplan10-02-2017
9000 AalborgNørregadeÆndring på baggrund af fastsættelse af tidsfrist for separatkloakering af dele af K-område 0.1.13 og 0.1.16.Forslag til ændring af spildevandsplan10-02-2017
9000 AalborgBudolfi Plads, VingårdsgadeCenterområdeForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9200 Aalborg SVSkalborgByudviklingsplanKommuneplantillæg og miljøvurdering15-02-2017
9220 Aalborg ØstSommervej 18enfamiliehus på 156 m²Tilladelse01-02-2017
9220 Aalborg ØstFyrkildevejBoligerForslag til lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9230 Svenstrup JCykelsti og skråningsanlæg ved banekrydsningen EllidshøjUdledning af overfladevandTilladelse08-02-2017
9230 Svenstrup JGuldbækVandløbsrestaureringsprojektVandløbsrestaurering og VVM-screeningIndsigelsesfrist 16-02-2017 og klagefrist 19-01-2017
9240 NibeSønderholm Hedevej 27Indvinding af 10.000 m3 grundvand til vanding af husdyrdriftTilladelse og VVM-screening01-02-2017
9240 NibeLangmølledalvej 510 årig indvindingstilladelse til anvendelse af grundvand ifm. varmeindvindingTilladelse og VVM-screening30-01-2017
9240 NibeTostrupUdvidelse af landsbyenForslag til kommuneplantillæg og miljøvurderingSe annoncen
9280 StorvordeLillevordevej 13Udvidelse af produktionenTilladelse09-02-2017
9280 StorvordeDokkedalvej 40Solcelleanlæg på terrænTilladelse01-02-2017
9310 VodskovSkovhusvej, Vester HassingNyt erhvervsområdeFordebat08-02-2017
9310 VodskovGrindstedvej 54, 9310 VodskovMaskinhus med skridtmaskine og publikumspavillon v/rideskoleTilladelse01-02-2017
9310 VodskovVodskovvej 110, 9310 VodskovUskiftning af bolig og kontorTilladelse26-01-2017
9362 GandrupMatr. nr. 4c Føltved, Ø. HassingGrundvandssænkning ifm. indvinding af råstofferTilladelse til grundvandssænkning15-02-2017
9370 HalsMatr. nr. 54b Hals By, HalsAnlæg af søTilladelseSe annonce
9370 HalsSkovsgårdsvej 1Opførelse af tre sammenbyggede bålhytterDispensation16-02-2017
9370 HalsTorndalstrandSommerhuseForslag til lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9380 VestbjergVestbjergÆndring på baggrund af sikring af ekspropriationsgrundlag til separatkloakering af en del af K-område 1.0.03 og 1.0.04.Forslag til ændring af spildevandsplan10-02-2017
9381 SulstedMindevej 16Opførelse af dobbelt carport/garageTilladelse03-02-2017
9382 TylstrupSkovmarkvej 21Udvidelse af eksisterende husdyrbrugAnsøgning om miljøgodkendelse24-02-2017
9400 NørresundbyHøvejen 50Nedsivning af overfladevand i regnbede/grøfterTilladelse15-02-2017
9400 NørresundbyStigsborg Havnefront3 forslag til udviklingsplanerMiljøvurdering10-02-2017
9430 VadumRullebanen 11Lovliggørelse af depotbygningTilladelse16-02-2017