Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lovpligtige annoncer

Her finder du de aktuelle annoncer, som By- og Landskabsforvaltningen samt Miljø- og Energiforvaltningen har offentliggjort. Annoncerne er formelt offentlige bekendtgørelser, som forvaltningen er forpligtet til at bringe efter lovgivningen. Det kan f.eks. være planer og sager i offentlig høring, eller planer og sager, du kan klage over.

Nyhedsmail

Tilmeld dig nyhedsmail med lovpligtige annoncer


PostnummerAdresseAnvendelseTypeEvt. frist
Hele kommunenHele kommunenReviderede parkeringsbestemmelserForslag til kommuneplantillæg og miljøvurdering15-03-2017
Hele kommunenHele kommunenRottebekæmpelse - kampagnetilsyn 2016Kampagne
9000 AalborgAalborg Midtby, NørregadeÆndring af spildevandsplanen vedr. separatkloakering af midtby-ejendomme langs Nørregade, dele af k-område 0.1.13 og 0.1.16Vedtaget ændring til spildevandsplanen
9000 AalborgØsterågade 17Renovering af facadeDispensation15-03-2017
9000 AalborgSamsøgade og Bernstorffsgade, VejgårdBoligerForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9000 AalborgEgholnm 1, 9000 AalborgResturation - opsætning af mobil markiseTilladelse09-03-2017
9000 AalborgFrejasgade 2Nedrivning af bevaringsværdig bygningTilladelse24-02-2017
9000 AalborgKarreen mellem Løkkegade og Kjellerups TorvBlandet bolig- og erhvervsområdeKommuneplantillæg og lokalplanSe annoncen
9000 AalborgGodsbanearealetHotel, boliger og andre bymæssige formålLokalplanSe annoncen
9000 AalborgRendsburggade 5Nedlæggelse af offentligt vejarealTilladelse23/1-2017 – 20/3-2017
9000 AalborgByengen, HasserisBoligerForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9000 AalborgFriis Citycenter, Aalborg MidtbyButikker, erhverv m.m.Forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9200 Aalborg SVSandtuevej 10UdstykningTilladelse17-03-2017
9200 Aalborg SVNy Nibevej, nordøst for FrejlevAnlæg af ny søTilladelseSe annonce
9210 Aalborg SØAalborg SydøstForslag til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg SydøstForslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse10-05-2017
9210 Aalborg SØAalborg SydøstTillæg til miljørapportAfgørelse
9210 Aalborg SØGaias Allé, GugÆndring som følge af vedtaget lokalplan 4-3-103 Gaias Allé, Gug, herunder sikring af ekspropriationsgrundlag til kloakering af lokalplanområdetForslag til ændring af spildevandsplan24-03-2017
9220 Aalborg ØstSommervej 4Sommervej 4, 9220 Aalborg Øst -udstykning af parcel til en boligTilladelse17-03-2017
9220 Aalborg ØstTranholmvejUdledning af overfladevandTilladelse15-03-2017
9220 Aalborg ØstTranholmvejTilslutning til offentlig kloaksystem i forbindelse med udvidelseTilladelse15-03-2017
9220 Aalborg ØstVenøsundvej og TornhøjvejBoliger og institutionerKommuneplantillæg og lokalplanSe annoncen
9220 Aalborg ØstAalborg HavnUdvidelseKommuneplantillæg og miljøvurderingSe annoncen
9230 Svenstrup J Gammel ViborgvejBoligerLokalplanSe annoncen
9230 Svenstrup JGodthåbByudviklingsplanFordebat01-03-2017
9240 NibeStaunhedevej 6Fældning af skovAfgørelse om ikke-VVM-pligtSe annonce
9240 NibeHalkærvej 63, 9240 NibeUdstykning og bebyggelseTilladelse10-03-2017
9240 NibeHvalpsundvej 12Indvinding af grundvandTilladelse og VVM-screening10-03-2017
9240 NibeHvalpsundvej 15Etablering af halmladeAfgørelse om ikke godkendelsespligt09-03-2017
9240 NibeNymøllevej 126 og 161VandindvindingstilladelseTilladelse08-03-2017
9240 NibeNymøllevej 126Etablering og drift af et UV-anlægTilladelse08-03-2017
9240 NibeDjørupvej 2Tilbygning til garageTilladelse08-03-2017
9240 NibeStaunvejAnlæg af søTilladelseSe annonce
9260 GistrupHadsund Landevej 261Etablering og drift af UV-anlægTilladelse15-03-2017
9260 GistrupDybbroparken ved HadsundvejBoligerForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9270 KlarupAalborg HavnUdvidelseKommuneplantillæg og miljøvurderingSe annoncen
9280 StorvordeKærgårdsvej 8Opførelse af ny garagebygningTilladelse22-03-2017
9280 StorvordeSøndre Bygade 19Opdeling af stuehus til to boligerTilladelse16-03-2017
9280 StorvordeNy HøstemarkvejAnlæg af søTilladelseSe annonce
9310 VodskovTingvej 100Opsætning af solcelleanlæg på terrænTilladelse17-03-2017
9310 VodskovAttrupgårdvejBoligerKommuneplantillæg og lokalplanSe annoncen
9310 VodskovGravsholtvej, LangholtKartoffelmelsfabrikken VendsysselForslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingSe annoncen
9310 VodskovMatr.nr. 6d Lyngdrup By, Horsens m.fl.Sænkning af grundvandet ved etabelering af 8 vindmøllerTilladelse til grundvandssænkning08-03-2017
9310 VodskovStokbrohedevej 14Vandindving og afgørelse om ikke VVM-pligtTilladelse og VVM-screening03-03-2017
9310 VodskovLangholtÆndring af spildevandsplanen vedr. sikring af ekspropriationsgrundlag til separatkloakering af K-område 2.1.01Vedtaget ændring til spildevandsplanen
9362 GandrupKærvej, Ø. HassingAnlæg af søTilladelseSe annonce
9370 HalsLangtvedvej 78Opførelse af nyt stuehusTilladelse22-03-2017
9370 HalsHalsIndsatsplan OSD 1469, HalsForslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse10-05-2017
9370 HalsHalsTillæg til miljørapportAfgørelse
9370 HalsØsterled 4Opførelse af garage og redskabsskurDispensation
9380 VestbjergVestbjergÆndring af spildevandsplanen vedr. separatkloakering i Vestbjerg, K-område 1.0.03 og 1.0.04.Vedtaget ændring til spildevandsplanen
9382 TylstrupVrå mark 17, 9382 TylstrupRidebaneTilladelse06-03-2017
9382 TylstrupSkovmarkvej 21Udvidelse af eksisterende husdyrbrugAnsøgning om miljøgodkendelse24-02-2017
9400 NørresundbyGammel Hvorupvej 112Udvidelse af garage/ udhusbygningTilladelse22-03-2017
9400 NørresundbyLufthavnsvej 46FTelthal for materiel på 240 m²Tilladelse22-03-2017
9430 VadumFoltmannsvej 6Midlertidig arbejdsplads/depotTilladelse02-03-2017