Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Budolfi Plads

Budolfi Plads – i hjertet af Aalborg – skal omdannes. Visionen er at skabe et imødekommende bymiljø, der kan blive en destination for byens borgere og besøgende. Omdannelsen forventes gennemført i 2019.

Nu går vi i gang med omdannelsen af Budolfi Plads

Den 1. marts 2017 tager vi hul på omdannelsen af Budolfi Plads. Det medfører blandt andet, at Budolfi Plads hegnes ind af et byggehegn, og at p-pladserne på Budolfi Plads nedlægges midlertidigt.

Umiddelbart inden omdannelsen skydes i gang, indhegnes pladsen af et byggehegn - imidlertid vil der gå noget tid, før man udefra vil kunne se, at arbejdet er gået i gang. Det første der skal ske er nemlig en såkaldt miljøsanering af Budolfi Hus samt etablering af byggepladsen. Efter et par måneder med miljøsanering, hvor forurenede materialer fjernes, påbegyndes den tunge nedbrydning og bortkørsel af nedrivningsmateriel.

Parkering 

P-pladserne på Budolfi Plads nedlægges midlertidigt
I forbindelse med nedbrydning af eksisterende bebyggelse og opførelse af nyt nedlægges p-pladserne på Budolfi Plads midlertidigt. Sidste dag med parkering på Budolfi Plads bliver således tirsdag 28.2.2017.

Når Budolfi Plads er færdig-omdannet, bliver der igen mulighed for at parkere i området, idet der etableres et offentligt tilgængeligt parkeringsanlæg under det nye byrum på Budolfi Plads.

Henvisning til alternative parkeringsmuligheder
Med den midlertidige nedlæggelse af p-pladserne på Budolfi Plads, bliver det nødvendigt for bilisterne i midtbyen at søge alternative p-muligheder. Mulighederne er skitseret på kortbilaget nedenfor.

Betalingspladserr2017 Uden Budolfi

Vinderprojektet for Budolfi Plads er fundet

Bedømmelsesudvalget besluttede ultimo juni 2016 hvem der vandt udbuddet for Budolfi Plads og skal føre projektet til vejs ende. 

Vinderen er

Et konsortium bestående af NCC Danmark A/S, Udviklingsselskabet Viben A/S og SEBC II Aps med følgende rådgivere:

  • Kjaer & Richter A/S
  • byMUNCH, by- og landskabsdesign
  • Baslev rådgivende ingeniører A/S

Budolfi Plads - i hjertet af Aalborg - skal omdannes til et imødekommende bymiljø og blive en destination for byens borgere og besøgende. En stor del af området bliver fremover en attraktiv, grøn plads, der skriver sig ind i byens karakteristiske netværk af byrum og medvirker til at sammenbinde gågaderne. Pladsen etableres oven på en offentlig tilgængelig p-kælder og i kanten af pladsen skal der etableres butikker, caféer og boliger, der kan være med til at understøtte midtbyens by- og handelsliv.

Den vindende tilbudsgiver skal i et samarbejde med Aalborg Kommune tilvejebringe en realiseringsplan for Budolfi Plads, som skal sikre realiseringen af de bylivsaktiviteter og udadvendte funktioner, som kan opfylde Aalborg Kommunes visioner og krav til Budolfi Plads.

Umiddelbart efter sommerferien igangsættes ledningsarbejderne i de omkringliggende gader. Se mere om ledningsarbejderne her. Ledningsarbejderne er en del af forberedelserne til selve omdannelsen af Budolfi Plads. Omdannelsen af området som helhed forventes gennemført i 2019.

Visualiseringer

Small View03 Final

Visualisering af vinderprojektet, tegnet af Kjaer & Richter A/S

Vinderprojektet (med forbehold for justeringer) - Vinderprojektet, by-night - Vinderprojektet set fra ovenBudolfi Kirke 'by night' - Dispositionsplan - Rejst Plan - Visualisering fra Vingårdsgade mod Budolfi Kirke Byrum over P-kælder - Afgrænsning af området - Situationsplan (klik for at se billederne i høj opløsning)

Yderligere information

Karin Højlund tlf.: 9931 2236 eller mail

Baggrund

Tilbage i 1960 indgik Aalborg Kommune en aftale om udlejning af grunden Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10 til opførelse af dagligvarebutikken Kvickly og et større P-anlæg. Lejeaftalen udløb med udgangen af 2012, og grunden står endnu en gang klar til omdannelse med mulighed for opførelse af ny og tidssvarende bebyggelse i hjertet af Aalborg.

Historisk er vi tæt på Aalborgs vugge. Budolfi Kirke og de nære omgivelser har rødder tilbage til middelalderens Aalborg. Karréen med Budolfi Plads var oprindeligt en del af det tætte Skolegadekvarter, som blev bortsaneret i slutningen af 1930'erne. Herefter fungerede pladsen som bl.a. grønttorv og marked, inden den i slutningen af 50'erne blev omdannet til p-plads.

Aalborg Kommune gennemførte tilbage i efteråret 2010 en indledende debat om grundens byudviklingspotentialer, og i 2013 blev området sendt i offentligt udbud. Salget blev dog ikke gennemført, da de indkomne bud enten var for lave eller ikke overholdt udbudskravene.

Efterfølgende har Aalborg Kommune købt ejendommen Budolfihus, hvilket giver fornyede muligheder for at få skabt en helhedsorienteret løsning for området.

I foråret 2015 gennemførte Aalborg Kommune en fornyet offentlig debat i forbindelse med omdannelsen af Budolfi Plads. Debatten tog udgangspunkt i et dispositionsforslag fra tegnestuen SLA - et forslag der bl.a. byggede på input og ønsker fra den debat om området, der blev afholdt i 2010. Opsamlingen på debatten, herunder det videre arbejde med dispositionsforslaget, blev godkendt på byrådets møde den 22. juni 2015.

Relevante dokumenter, der fortæller om området

Dispositionsforslag, marts 2015(pdf)

Kvalitetsprogram (pdf)

Budolfi Kirkes fremtidige omgivelser (pdf)

Budolfi Plads - registreringer fra Skolegade til SuperBrugsen (pdf)

Perspektivplan for Teaterkvarteret og Budolfi Plads (pdf)

Teaterkvarteret - analyse af bydelsrollen (pdf)

Byrådsbehandling 22. juni 2015

Del indhold