Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Budolfi Plads

Budolfi Plads – i hjertet af Aalborg – skal omdannes. Visionen er at skabe et imødekommende bymiljø, der kan blive en destination for byens borgere og besøgende. Omdannelsen forventes gennemført i 2019.

Udbud

Aalborg Kommune har udbudt Budolfi Plads og prækvalificeret tre virksomheder til at afgive bud. De tre virksomheder er:

 • NCC på vegne af et consortium bestående af NCC Construction Danmark A/S, Udviklingsselskabet Viben A/S og Rema Butiksudvikling A/S med følgende rådgivere:
  - Kjaer & Richter A/S
  - byMUNCH, by- og landskabsdesign
  - COWI A/S
 • A. Enggaard A/S med følgende rådgivere:
  - Henning Larsen Architects
  - Schønherr A/S
  - NIRAS A/S
 • Kuben Management med følgende rådgivere:
  - Årstiderne Arkitekter
  - Sweco Architects A/S
  - Sweco A/S
  - Dansk Boligbyg A/S
  - Base Erhverv A/S
  - Som finansiel samarbejdspartner: PBU - Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger

Udbuddet sker med henblik på, at det eksisterende P-anlæg gentænkes til nutidig standard, men som et privat P-anlæg. Samtidig udbydes nye byggefelter på Budolfi Plads med i alt 6.270 etagemeter byggeret til bolig, erhverv, butikker og dagligvarebutik. Visionen er at omdanne Budolfi Plads til en attraktivt, grøn plads, der skriver sig ind i byens karakteristiske netværk af byrum og medvirker til at sammenbinde gågaderne. Pladsen etableres ovenpå den private - men offentlig tilgængelig - p-kælder, og i kanten af pladsen skal der etableres butikker, caféer og boliger, der kan være med til at understøtte midtbyens by- og handelsliv.

Den vindende tilbudsgiver skal i et samarbejde med Aalborg Kommune tilvejebringe en realiseringsplan for Budolfi Plads, som skal sikre realiseringen af de bylivsaktiviteter og udadvendte funktioner, som kan opfylde Aalborg Kommunes visioner og krav til Budolfi Plads.

Du kan læse mere om udbuddet og se udbudsdokumenterne her.

Visualiseringer

Skraafoto Budolfi Med Afgraensning

Budolfi Kirke 'by night' - Dispositionsplan - Rejst Plan - Visualisering fra Vingårdsgade mod Budolfi Kirke Byrum over P-kælder (klik for at se billederne i høj opløsning)

Yderligere information

Karin Højlund tlf.: 9931 2236 eller mail: karin.hoejlund@aalborg.dk

Læs mere om fordebatten på www.aalborgkommuneplan.dk

Baggrund

Tilbage i 1960 indgik Aalborg Kommune en aftale om udlejning af grunden Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10 til opførelse af dagligvarebutikken Kvickly og et større P-anlæg. Lejeaftalen udløb med udgangen af 2012, og grunden står endnu en gang klar til omdannelse med mulighed for opførelse af ny og tidssvarende bebyggelse i hjertet af Aalborg.

Historisk er vi tæt på Aalborgs vugge. Budolfi Kirke og de nære omgivelser har rødder tilbage til middelalderens Aalborg. Karréen med Budolfi Plads var oprindeligt en del af det tætte Skolegadekvarter, som blev bortsaneret i slutningen af 1930'erne. Herefter fungerede pladsen som bl.a. grønttorv og marked, inden den i slutningen af 50'erne blev omdannet til p-plads.

Aalborg Kommune gennemførte tilbage i efteråret 2010 en indledende debat om grundens byudviklingspotentialer, og i 2013 blev området sendt i offentligt udbud. Salget blev dog ikke gennemført, da de indkomne bud enten var for lave eller ikke overholdt udbudskravene.

Efterfølgende har Aalborg Kommune købt ejendommen Budolfihus, hvilket giver fornyede muligheder for at få skabt en helhedsorienteret løsning for området.

I foråret 2015 gennemførte Aalborg Kommune en fornyet offentlig debat i forbindelse med omdannelsen af Budolfi Plads. Debatten tog udgangspunkt i et dispositionsforslag fra tegnestuen SLA - et forslag der bl.a. byggede på input og ønsker fra den debat om området, der blev afholdt i 2010. Opsamlingen på debatten, herunder det videre arbejde med dispositionsforslaget, blev godkendt på byrådets møde den 22. juni 2015.

Relevante dokumenter, der fortæller om området

Dispositionsforslag, marts 2015 (pdf)

Kvalitetsprogram (pdf)

Budolfi Kirkes fremtidige omgivelser (pdf)

Budolfi Plads - registreringer fra Skolegade til SuperBrugsen (pdf)

Perspektivplan for Teaterkvarteret og Budolfi Plads (pdf)

Teaterkvarteret - analyse af bydelsrollen (pdf)

Byrådsbehandling 22. juni 2015

Del indhold

Følg Budolfi Plads på Facebook