Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

So­ci­alt bed­ra­ge­ri

Hvis du har mistanke om socialt bedrageri, kan du anmelde det til kommunen.

Der er tale om socialt bedrageri, hvis der udbetales offentlige ydelser til personer, der ikke er berettiget hertil. Det kan være børnetilskud, boligstøtte, kontanthjælp, friplads i daginstitution, sygedagpenge, revalideringsydelse, fleksydelse eller lignende. Sort arbejde er også socialt bedrageri, hvis der samtidig udbetales kontanthjælp, (syge)dagpenge eller lignende.

Anonymitet - et vigtigt valg inden du anmelder

Inden du anmelder socialt bedrageri, skal du gøre op med dig selv, om du vil være anonym. Hvis du vælger ikke at være anonym, vil den anmeldte blive bekendt med din identitet, hvis han eller hun anmoder om aktindsigt.

Sådan anmelder du anonymt

Du har to muligheder for at anmelde anonymt:

1. Send anmeldelsen til afdelingen

  • Det er vigtigt, at du ikke skriver afsender i eller udenpå brevet.
  • Vi har notatpligt og noterer de oplysninger, du giver. Det kan derfor være en god ide at undgå ord som fx nabo.

2. Kontakt os telefonisk

  • Oplys ikke dit navn, når du ringer op
  • Vi har notatpligt og noterer de oplysninger, du giver. Det kan derfor være en god ide at undgå ord som fx nabo.

Sådan anmelder du med Digital Post

Du kan gøre brug af "Digital Post" ved at følge linket i højre side. Når du kommer ind til meddelelsen, skal du beskrive sagen så grundigt som muligt. Vi gør opmærksom på, at du IKKE er anonym, når du sender med Digital Post. 

Del indhold