Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Økonomimedarbejder til Sekretariatet i Børne- og Familieafdelingen

Børne- og Familiesekretariatet søger pr. 1. marts en økonomimedarbejder til en fast stilling med en ugentlig arbejdstid på 37 timer.

Børne- og Familieafdelingen er en del af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Kerneopgaverne i Børne- og Familieafdelingen er dagtilbud, indsatser for børn og unge med særlige behov, sundhedsfremme og forebyggelse samt indsatser til voksne udsatte.

Sekretariatet er en stabsfunktion i Børne- og Familieafdelingen. Sekretariatet skal derfor understøtte driften og udviklingen af Børne- og Familieafdelingens kerneopgaver, herunder være bindeleddet mellem det decentrale niveau i afdelingen og den øverste politiske og administrative ledelse. Der er 25 medarbejdere i Sekretariatet fordelt i fire teams vedr. planlægning, økonomi, pladsanvisning, bygninger og arbejdsmiljø. Du vil blive tilknyttet Økonomiteamet.

Som økonomimedarbejder i Sekretariatet får du en bred vifte af økonomiopgaver i Sekretariatet. Der vil være nogle faste opgaver, men derudover vil du indgå bredt i opgaveløsningen med fokus på økonomiske forhold i afdelingen alt efter behov og i forhold til dine kompetencer.

Opgavesættet vil bl.a. bestå af følgende:
 • Budget, regnskab og budgetopfølgning
 • Råd og vejledning til økonomimedarbejderne og ledere i områderne
 • Opgaver i forhold til PRISME-økonomisystem
 • Gennemførelse af økonomisk tilsyn, herunder opfølgning
 • Takstberegning
 • Indgå i arbejdet med indstillinger og notater vedr. økonomiske forhold
 • Løbende ad hoc-opgaver
Hvis du har de rigtige kompetencer og har interesse herfor er der mulighed for at opgavesættet kan tilpasses og udvikles over tid.

Vi forventer at du har nedenstående faglige og personlige kvalifikationer:
 • Har en relevant økonomisk uddannelsesmæssig baggrund
 • Indsigt og erfaring med kommunal økonomi
 • Har interesse for og flair for økonomi og talbehandling og kan arbejde med relevante IT-værktøjer (herunder excel og gerne PRISME-økonomisystemet)
 • Har gode kommunikative evner såvel mundtligt som skriftligt
 • Er personlig robust og kan håndtere flere opgaver på samme tid i en travl og foranderlig hverdag
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Er fleksibel, imødekommende og samarbejdsorienteret
 • Har et godt humør
Der vil være særligt fokus på, at ansøgeren har erfaring og indsigt med økonomi.
Vi kan til gengæld tilbyde en arbejdsplads med gode personlige og faglige udviklingsmuligheder hvor vi samarbejder i en munter og uformel tone.

Arbejdsstedets adresse
Sønderbro 12, 3. sal, 9000 Aalborg

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er omfattet af lokal løn. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til teamleder Jesper Jensen på tlf. 9931 2813 eller ved sekretariatsleder Ole Thinggaard på tlf. 9931 2810

Der indkaldes til ansættelsessamtaler den 25. januar og ansættelsessamtalerne afholdes den 27. januar 2017.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.
Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Administration og sagsbehandling

 • Arbejdssted

  Børne- og Familieafdelingen

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  24-01-2017