Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

PPR Aalborg søger psykolog til fast fuldtidsstillig - pr. 1. marts 2017

Har du lyst til at gøre en forskel for børn og unge i skolen i forhold til læring og trivsel, så har vi et spændende job til dig!

Stillingen er i PPRs skoleafsnit, som betjener kommunens almene skoler og frie grundskoler. Afsnittet er tværfagligt bemandet med psykologer, konsulenter for specialpædagogik, skolesocialrådgiver og ergoterapeuter. Afsnittet er opdelt i fire team, der følger skolernes inddeling i områder.

I afsnittet arbejdes der blandt andet med rådgivning og vejledning i forhold til læring og trivsel samt udarbejdelse af pædagogisk psykologisk vurderinger.

Afsnittet er bemandet med 29 medarbejdere.

Som psykolog ved PPR lægges der vægt på, at du

- er autoriseret, har erfaring, er fagligt velkvalificeret og uddannet enten som cand. pæd. psych. eller cand. psych.

At du har erfaring med og interesse for:
 • Arbejde i skoler
 • Erfaring med at udarbejde pædagogisk psykologiske vurderinger
 • Samarbejde med forældre og de professionelle omkring børnene
 • Konsultative praksisformer og udredningsopgaver
 • Inkluderende processer i skoler
 • Tværfagligt samarbejde
Har du tillige et godt humør og humor, er dette også meget velkommen.

Det er en forudsætning for ansættelse, at medarbejderen har kørekort og kan disponere over egen bil i arbejdstiden.

Vi kan tilbyde et job med
 • Såvel faglige som personlige udfordringer
 • Muligheder for faglig udvikling herunder supervision
 • Hjælp og støtte fra ledelse og kolleger
 • En uformel omgangstone
 • Selvstændigt arbejde med selvstændige beslutninger
 • En travl og krævende arbejdsdag
 • Medlemskab at et velfungerende team
Den årlige arbejdstid fordeles på 42 arbejdsuger. Der er flexordning på arbejdspladsen.

PPR Aalborg som organisation

PPR Aalborg er en rådgivningsenhed i Skoleforvaltningen, der yder faglig vejledning til daginstitutioner og skoler med henblik på at styrke deres arbejde med at udvikle inkluderende børnefællesskaber. PPRs indsats har altid et pædagogisk sigte og tager derfor afsæt i en pædagogisk kontekst med inddragelse af børn, forældres og professionelles perspektiver som en grundlæggende tilgang til at forstå børn i forskellige former for vanskeligheder. Målet med PPRs indsat er, at alle børn i Aalborg Kommune oplever læring, udvikling og trivsel.

PPR Aalborg er en udviklingsorienteret enhed, som netop har afsluttet et omfattende projekt i dialog med alle interessenter omkring formulering af en ambitiøs strategi for organisationens udvikling i de kommende år: "Sammen gør vi en forskel for børnenes læring og udvikling". Arbejdet med at implementere strategiens indhold i praksis er nu påbegyndt, og dette vil sætte retning for PPR i de kommende år.

Udviklingsstrategien og anden information om PPR og Aalborg Skolevæsen - herunder Skoleforvaltningens inklusionsstrategi "Fællesskaber for alle" – kan ses på hjemmesiderne: www.ppr-aalborg.dk og www.nogetathavedeti.dk.

PPR Aalborg er fysisk placeret på Skoleforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby. Organisationen er opdelt i fire afsnit: Sprog og Skolestart, Skoleafsnit, Specialafsnit og Terapeutafsnit.

Forud for endelig ansættelse i stillinger, hvor medarbejdere er i kontakt med børn og unge under 15 år, indhentes børneattest ("pædofiliattest"). Læs mere på www.aalborg.dk (under "Børn og skole" dernæst "Folkeskole" og endelig "Straffeattest ved ansættelse").

Aflønning: Efter gældende overenskomst

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afsnitsleder Flemming Engel (2520 6203) eller tillidsrepræsentant for psykologerne Ninna Zaar (93520179).

Ansøgningen skal vedlægges kopi af komplet eksamensbevis og eventuelt udtalelser.

Ansøgningsfrist: onsdag den 25. januar 2017

Ansættelsessamtaler finder sted: mandag den 30. januar 2017

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.
Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdssted

  Skoleafsnit

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  25-01-2017