Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Pædagog i social normering, DT Smedegården, BH Blåkildevej

Pædagog i social normering til Dagtilbud Smedegården, BH Blåkildevej

Børnehaven Blåkildevej søger en pædagog ansat i social normering på 37 timer ugentligt med tiltrædelse den 1. marts 2017 eller snarest derefter.

Social normering er indført på baggrund af, at der i nogle boligområder er en befolkningssammensætning med en større andel af familier med behov for en supplerende indsats. Dette har følgevirkninger for daginstitutionerne, idet der stilles særlige krav til medarbejderne med eksempelvis at implementere pædagogiske læreplaner og Aalborg Kommunes overordnede udviklingsplan på grund af børnegruppens sammensætning. Desuden er en målrettet indsats med sprog, motorik, natur og kulturforståelse påkrævet.

Børnehaven Blåkildevej er en del af Dagtilbud Smedegården, som består af 7 institutioner.
Børnehaven er normeret til 32 børn i alderen 3-5 år. Børnehaven er netop pr. 1/12 2016 flyttet i nybyggede lokaler. Flytningen indebærer en opnormering fra 32 til 60 børn, som finder sted over de næste par år.

Børnehaven er centralt beliggende i Aalborg Øst tæt ved Trekanten, Sundheds & Kvarterhuset og "Runderen". Fra Børnehaven er der gåafstand til mange andre dejlige legepladser og grønne områder. Alt er forbundet med stisystemer, som gør det let at færdes med børn.

I børnehaven arbejder vi med en struktur, hvor børnene er opdelt i tre grupper efter alder. På hver af de tre grupper har børnene deres kontaktpædagog. I løbet af dagen arbejder vi med større og mindre sociale fællesskaber, og i løbet af ugen er der aktiviteter både på de enkelte grupper og på tværs af grupperne i huset. Vi har stort fagligt fokus på at skabe gode overgange dels fra vuggestue/dagpleje til børnehave, og fra børnehave til skole. Vi er i stor grad optaget af at inddrage forældrene i børnenes hverdag, og være medansvarlige for det gode forældresamarbejde.

I børnehaven har vi deltaget i et projekt fra Socialstyrelsen, kaldet VIDA+.
VIDA+ er en pædagogisk tilgang til arbejdet med børn i udsatte positioner ud fra tre principper;
1) fra fejlfindings- til ressourcesyn, 2) et aktivt læringsprincip, 3) organisatorisk læring og innovation.

I børnehaven har vi fokus på løbende, at finde måder og veje, hvor på vi kan implementere principperne som en del af BH Blåkildevej pædagogik. Vi arbejder ud fra en inkluderende tankegang, hvor rammer, pædagogik og strukturer tilpasses det enkelte barn. Vi sætter fokus på barnets ressourcer frem for at se fejl hos barnet.

Som pædagog i Børnehaven Blåkildevej vil du blive en del af den spændende proces vi er optaget af, med at skabe de gode læringsmiljøer for børn både inde og ude. Børnehaven godt i gang med, at etablere sig i de nye lokalerne indenfor og forude venter processen med at få skabt et godt uderum til børnene.

Vi søger en pædagog:
 • Der er uddannet pædagog.
 • Som er stabil/robust og kan arbejde med de udfordringer der er i en travl hverdag.
 • Der har hjerne og hjerte på rette sted.
 • Der er nærværende og tager udgangspunkt i børnenes ressourcer.
 • Der evner at arbejde inkluderende i praksis.
 • Der har gode kommunikative evner såvel mundtlig som skriftligt.
 • Er fagligt engageret og velfunderet, og kan omsætte teori til praksis.
 • Der tager medansvar for et godt og konstruktivt samarbejde kollegaer imellem.
 • Der prioriterer forældresamarbejde højt.

Vi tilbyder:
 • En mangfoldig børnegruppe.
 • Et godt arbejdsklima og gode kollegaer.
 • En alsidig personalegruppe der prioriterer samarbejdet i og på tværs af institutionen højt.
 • Mulighed for at være en del af spændende projekter og nye tiltag.
 • Mulighed for høj grad af tværfagligt samarbejde.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Yderligere oplysninger kan indhentes hos pædagogisk leder Helle Ryom, tlf.nr. 99 82 22 25.

Stillingerne er omfattet af lokal løn, grundlønstrin 26. Øvrige løn- og ansættelses forhold efter gældende overenskomst mellem KL og BUPL.

Ansøgningsfrist: 22.01.17.
Samtaler forventes afholdt fredag d. 27.01.17.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.
Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdssted

  Dagtilbud Smedegården

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  22-01-2017