Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vi søger boliger til flygtninge

Aalborg Kommune modtager mange nye flygtninge. Vi ønsker derfor at samarbejde med private, der udlejer ejendomme i kommunen.

Næsten 600 flygtninge er kommet til kommunen i 2015, og i 2016 forventes mindst 800 nye flygtninge. Der er dermed behov for et stort antal boliger til de nye borgere.

Aalborg Kommune har allerede et langvarigt og godt samarbejde med de almene boligselskaber, men der er ikke tilstrækkelig med ledige billige boliger.

Vi ønsker derfor at indlede samarbejde med private udlejere med ejendomme i kommunen. Vi er interesseret i 1-2 værelses lejligheder med en husleje på max 4.000 kr. inkl. forbrug og  3-4 værelses lejligheder med en husleje på max 6.800 kr. inkl. forbrug. 

Lejlighederne skal ligge indenfor Aalborg Kommune og i tilknytning til bysamfund samt med busforbindelser.

Din sikkerhed som privat udlejer

Uanset om du vil udleje et eller flere lejemål, opnår du samme sikkerhed for dækning af udgifter, som der gives til de almene boligorganisationer. Det omfatter:

  • Selvstændig lejekontrakt med den nye flygtning/familie
  • Depositum og forudbetalt husleje
  • Dækning af husleje fra første dag kommunen får boligen stillet til rådighed indtil der er lejekontrakt med den nye flygtning/familie.
  • Garanti for lejers istandsættelsesforpligtigelser ved fraflytning.

Økonomisk godtgørelse ved 4 eller flere lejligheder

Råder du over en ejendom med mindst 4 lejligheder, har du mulighed for at få udbetalt en økonomisk godtgørelse, hvis der indgås en aftale om kommunal anvisningsret.

At kommunen får anvisningsret vil sige, at kommunen får en aftalt andel af de ledige lejligheder stillet til rådighed, som udgangspunkt 25 procent. Det er kommunens boligmedarbejdere der vælger, hvilken lejer, der skal flytte ind i et lejemål, der er omfattet af anvisningsretten.

Aftalen om kommunal anvisningsret indgås på markedsvilkår. Aftalen indgås for en tidsbegrænset periode på 5 år, og skal tinglyses på ejendommen. De lejemål, som indgås i perioden er dog ikke tidsbegrænsede.

Kommunen hjælper flygtninge med etablering

Det er kommunens boligmedarbejdere og rådgivere, der hjælper de nyankomne flygtninge med at blive etableret i de nye hjem. Der gives en startpakke med basismøbler, køkken- og rengøringsudstyr og derudover monteres persienner i alle rum. Samtidig vejledes der ift. at bo i en dansk lejlighed f.eks. brug af hårde hvidevarer, affaldshåndtering, udluftning mv. Der er løbende kontakt og/eller besøg i hjemmet.

Vil du vide mere?

Har du lejligheder, som du ønsker at udleje, eller ønsker du at drøfte muligheden for at indgå en aftale om kommunalanvisningsret så skriv til: boliganvisningen@aalborg.dk

Læs mere om kommunal anvisningsret i det uddybende materiale 

Lovgivning

Den uddybende information ovenfor er baseret på følgende lovgivning og vejledning:

Bekendtgørelse af lov om kommunal anvisningsret

Vejledning om kommunal anvisningsret i private udlejningsejendomme

Del indhold